Jorden

Planeten jorden

Vår blå planet

Jordas opphav, oppbygning og størrelse har alltid hatt fascinert folk. Vi vil ha svar på spørsmål som: Hvor gammel er jorda, hvor langt er det rundt den, hvordan ble den skapt og hvor mange mennesker finnes det? Men særlig ett spørsmål er viktig: Er jorda det eneste stedet i universet der det finnes liv? Bli med Illustrert Vitenskap Jorden rundt og lær mer om vår unike og fascinerende planet.

Planeten Jorden

Jorden er et av kjerneområdene for Illustrert Vitenskap. Vi undersøker alt fra jordas opphav til de største gåtene og mytene om planeten. Vi følger alltid med på den nyeste forskningen og hvordan det står til med Jordens tilstand.

Fakta om Jorden

  • Jorden alder er om lag 4,5 milliarder år.
  • Jorden radius er 6371 kilometer, så det er om lag 40000 kilometer rundt den.
  • Jorden avstand til sola er 150 millioner kilometer.
  • Jorden har én måne.
Jorden rundt

© Shutterstock
Fakta om jorden

Livet på jorda

Jorden har de beste betingelsene for liv fordi den befinner seg i solsystemets beboelige sone. Den beboelige sonen er den avstanden fra sola der overflatetemperaturen på en planet tillater flytende vann. Jordens befolkning stiger for hvert år – og i dag er det om lag 7,6 milliarder mennesker her. Men når oppsto den første formen for liv på Jorden? Og hvem var det første mennesket på Jorden? De spørsmålene har hatt forskernes fokus i mange år. Den siste felles stamfaren for alt liv levde for omtrent 3,5 milliarder år siden. Organismen, som kalles LUCA, hadde alt det som kjennetegner liv i dag, blant annet celledeling og en genetisk kode basert på DNA. De eldste aksepterte sporene av liv stammer fra Grønland og er om lag 3,8 milliarder år gamle. Mye tyder imidlertid på at mulighetene for liv var til stede allerede kort tid etter jordas fødsel.