Jorda

Jorda – vår blå planet. Jordas opphav, oppbygning og størrelse har alltid hatt fascinert folk. Vi vil ha svar på spørsmål som: Hvor gammel er jorda, hvor langt er det rundt den, hvordan ble den skapt og hvor mange mennesker finnes det? Men særlig ett spørsmål er viktig: Er jorda det eneste stedet i universet der det finnes liv? Bli med Illustrert Vitenskap jorda rundt og lær mer om vår unike og fascinerende planet.

Jorda rundt
Jorda © Shutterstock
Hvor langt er det rundt jorda?
© Shutterstock

Planeten jorda

Jorda er et av kjerneområdene for Illustrert Vitenskap. Vi undersøker alt fra jordas opphav til de største gåtene og mytene om planeten. Vi følger alltid med på den nyeste forskningen og hvordan det står til med jordas tilstand.

Fakta om jorda

  • Jordas alder er om lag 4,5 milliarder år.

  • Jordas radius er 6371 kilometer, så det er om lag 40000 kilometer rundt den.

  • Jordas avstand til sola er 150 millioner kilometer.

  • Jorda har én måne.

Livet på jorda

Jorda har de beste betingelsene for liv fordi den befinner seg i solsystemets beboelige sone. Den beboelige sonen er den avstanden fra sola der overflatetemperaturen på en planet tillater flytende vann.

Jorda fakta
© Shutterstock

Mennesker på jorda

Jordas befolkning stiger for hvert år – og i dag er det om lag 7,6 milliarder mennesker her. Men når oppsto den første formen for liv på jorda? Og hvem var det første mennesket på jorda? De spørsmålene har hatt forskernes fokus i mange år.

Det første livet på jorda 

Den siste felles stamfaren for alt liv levde for omtrent 3,5 milliarder år siden. Organismen, som kalles LUCA, hadde alt det som kjennetegner liv i dag, blant annet celledeling og en genetisk kode basert på DNA.

De eldste aksepterte sporene av liv stammer fra Grønland og er om lag 3,8 milliarder år gamle. Mye tyder imidlertid på at mulighetene for liv var til stede allerede kort tid etter jordas fødsel.

Les mer Jorda