Kom tett på Venus med en kikkert

STJERNEGUIDE: Jordens naboplanet Venus står alltid tett på solen, og derfor er den bare synlig lavt over horisonten like etter solnedgang og like før daggry. I løpet av året er det stor forskjell på hvor klart lyset fra Venus er fordi den sett fra jorden har faser, akkurat som vår egen måne.

STJERNEGUIDE: Jordens naboplanet Venus står alltid tett på solen, og derfor er den bare synlig lavt over horisonten like etter solnedgang og like før daggry. I løpet av året er det stor forskjell på hvor klart lyset fra Venus er fordi den sett fra jorden har faser, akkurat som vår egen måne.

Shutterstock

Om Venus

Venus lyser kraftig, først og fremst fordi den lille planeten er veldig tett på jorda – og dessuten er planeten innhyllet i et lag skyer som reflekterer sollyset veldig godt.

Med det blotte øye er ikke Venus annet enn en lysende prikk, men allerede gjennom en kikkert kan du se at bare en del av planetens synlige overflate er lyst opp av sola.

Etter hvert som planeten beveger seg bak sola, blir mer av overflaten lyst opp, men lyset blir samtidig svakere fordi planeten beveger seg vekk fra oss.

Derimot er planetens skive størst når Venus er tettest på oss – altså når den ligger rett mellom solen og jorden. Men da ligger det meste av den i skyggen.

Vinkelen vi ser Venus i, er dermed avgjørende for hvor tydelig den er.

Venus' faser
© Ken Ikeda Madsen

Rett vinkel gjør Venus klarest

Sett fra jorden skifter styrken av det reflekterte lyset fra Venus i takt med at planetens bane rundt solen endrer vår synsvinkel til den.

Sett fra jorden er den største delen av Venus opplyst når den er lengst unna. Til gjengjeld ser planetens skive mindre ut.

Når Venus i sin bane er tettest på jorden, virker skiven større, men det meste av den ligger i skygge.

Når vinkelen mellom jorden, Venus og solen er 90 grader, er lyset fra Venus klarest sett fra jorden.

I motsetning til for eksempel Mars og Jupiter opptrer Venus aldri på himmelen gjennom en hel natt.

Det skyldes at Venus er nærmere sola enn vi er, og derfor vil den alltid befinne seg i nærheten av sola på himmelen.

Det innebærer at planeten bare er synlig lavt over horisonten, enten ved solnedgang eller soloppgang.

Guide til Venus

Stjernekort venus
  1. november finner du Venus bare 5 grader over horisonten.
© Jesper Grønne, hvadihimlen.dk

HVOR OG NÅR?

  1. november bør du komme deg ut sent på ettermiddagen for å se Venus. Rundt klokken 17.00 finner du den lyssterke planeten om lag 5 grader over horisonten i sør-sørvest

SYNLIGHET?

Med det blotte øye kan du tydelig se Venus, men fordi den opptrer så lavt på himmelen må du finne et sted høyt i landskapet med fritt utsyn mot horisonten – gjerne uten lysforurensning.

Med en kikkert eller et teleskop kan du se at Venus bare er omkring en tredjedel opplyst av solen. Sett fra jorden er Venus den klart mest opplyste planeten i solsystemet.