Hvorfor roterer Venus så langsomt?

Et sammenstøt med en annen planet kan ha bremset rotasjonen av Venus.

Mercury, Venus and Earth

Venuser den eneste planeten i solsystemet der et døgn varer lenger enn et år. Venus bruker 225 døgn på å gå rundt Solen én gang, men bruker hele 243 døgn på å dreie én gang rundt egen akse. Som om ikke det var nok, roterer også Venus baklengs, for den spinner rundt sin egen akse i motsatt retning av bevegelsen rundt Solen.

Forklaringen er sannsynligvis å finne i de enorme kollisjonene som Venus i likhet med Jorden og alle de andre planetene var utsatt for i solsystemets skjøre barndom. Den gangen besto det av mange flere planeter som hyppig slo inn i hverandre.

Mest trolig har Venus i utgangspunktet rotert omtrent som Jorden før et gigantisk sammenstøt med et annet himmellegeme sørget for å bremse rotasjonen.