Hvorfor er Venus så lys?

Det har lenge forundret meg at Venus er så mye mer lyssterk enn Merkur, når Venus er så mye lenger vekk fra Solen.

Venus i rummet
© Shutterstock

Venus fremtrer ganske riktig som et sterkt lysende objekt på himmelen. Når den er mer synlig enn Merkur, skyldes det tre forhold: For det første har Venus en tykk atmosfære som består hovedsakelig av skyer. Disse skyene reflekterer mye lys og gir Venus en sterkt skinnende fremtoning. For det andre er Venus nærmere Jorden enn Merkur. Venus er vår naboplanet i retning mot Solen og kan derfor komme så nær oss som 40 millioner kilometer. For det tredje er Venus over dobbelt så stor som Merkur. Med en diameter på bare 4878 kilometer er Merkur solsystemets nest minste planet etter Pluto. Venus har en diameter på 12 104 kilometer og er dermed nesten like stor som Jorden. Bare av den grunn virker den mer lyssterk på himmelen.