Shutterstock

Hvordan måler vi planetenes temperatur?

I dag kjenner vi temperaturen for alle planetene i solsystemet. Men hvordan har astronomene egentlig observert dette?

Astronomene måler en planets temperatur ved hjelp av den strålingen planeten sender ut. Kalde planeter sender ut langbølget infrarød stråling, mens varme planeter sender ut kortbølget infrarød stråling.

Styrken av den infrarøde strålingen blir beregnet ved å sammenligne plantenes reflekterte stråling med solas stråling i det infrarøde området. Forskjellen mellom de to målingene svarer til planetens temperatur.

Den mest presise metoden er å måle den infrarøde strålingen ved ulike bølgelengder og så finne den bølgelengde der strålingen er mest intens.

Astronomene må imidlertid være sikre på at strålingen kommer fra planetens overflate. De første målingene av Venus ga for eksempel en vesentlig lavere temperatur enn den riktige, 464 °C. Det skyldtes at den infrarøde strålingen som ble målt i første omgang stammet fra det tette skylaget omkring Venus.

Stråling avslører planeters temperatur

Forskere bruker stråling fra planetene til å bestemme temperaturen. Kalde planeter sender ut langbølget stråling.