Hvor stort er solsystemet?

Det er det vrient å svare på, fordi det ikke finnes noen definert grense, men astrofysikerne har tre forslag til avgrensning: Den første grensen er avstanden fra Solen til den ytterste ekte planeten, Neptun. Det gir solsystemeten diameter på cirka 60 astronomiske enheter. En astronomisk enhet (AE) er Jordens avstand til Solen, som måler litt under 150 millioner kilometer. En annen mulighet er utkanten av Oorts sky – som er utallige små iskloder. Man tror i dag at Oorts sky har en diameter på ca. 100 000 AE. Det gir solsystemet en utstrekning på ett lysår. Endelig kan man definere solsystemets størrelse ut fra heliosfæren som er det området der solvinden dominerer. Den er en strøm av elektrisk ladede partikler som strømmer kontinuerlig ut fra Solen. Langt hinsides Neptuns bane blir solvinden etter hvert for svak til å motstå presset fra det interstellare magnet-feltet og den meget tynne gassen mellom stjernene. Når det skjer, oppstår det såkalte endesjokket der solvinden bremses opp og bøyes av. Utenfor endesjokket er det altså ikke solvinden, men gassene og magnetfeltet som dominerer. Derfor foretrekker fysikerne ofte denne grensen for solsystemets størrelse. I august 2007 målte Voyager 2 endesjokket til å befinne seg cirka 85 AE fra Solen, eller rundt tre ganger avstanden til Neptun. Men endesjokket ligger ikke helt stille, det bølger litt frem og tilbake, kanskje som følge av endringer i solaktiviteten. Med denne definisjonen strekker solsystemet seg tre ganger så langt ut som Neptun og omfatter de åtte planetene samt Kuiperbeltet av små iskloder like utenfor Neptuns bane.

Les mer om solsystemet.