Hvilken planet går med høyest fart?

Alle planetene roterer rundt Solen, men hvilken av dem har størst fart?

Merkur i rummet
© Shutterstock

Merkurroterer med en gjennomsnittsfart på 47,9 kilometer i sekundet og er innehaver av fartsrekorden i solsystemet. Den enkle grunnen er at Merkur er den innerste planeten i solsystemet og derfor mest påvirket av Solens gravitasjonskraft. Loven er enkel og sier at en planets hastighet avtar med kvadratroten av avstanden til Solen. Dette blir glimrende illustrert av at solsystemets fjerneste planet, Pluto, er ganske nøyaktig 100 ganger så langt borte fra Solen som Merkur, og Plutos banehastighet er også bare en tidel av Merkurs – 4,749 kilometer i sekundet for å være helt nøyaktig.