Shutterstock
kold Uranus to solsystem

Hvilken planet er den kaldeste i solsystemet?

I vintermånedene kan det bli iskaldt her på jorden – men hva er kulderekorden på de andre planetene?

Tommelfingerregelen sier at planetene blir kaldere, jo lenger de er fra solen. Den ytterste planeten, Neptun, er også den kaldeste, med en gjennomsnittlig temperatur på –200 °C.

Neptun har ikke noen fast overflate, så temperaturen blir heller målt i den høyden i atmosfæren der gasstrykket svarer til trykket ved jordens overflate.

Men faktisk er det den nest ytterste planeten, Uranus, som har solsystemets kulderekord. I noen områder på planeten kommer temperaturen helt ned i –224 °C.

Kollisjon punkterte Uranus

Uranus er med en gjennomsnittstemperatur på –195 °C overraskende kald i forhold til Neptun, som tar imot førti prosent mindre sollys.

Årsaken til den ekstreme kulden på Uranus kan være at planeten har vært utsatt for en voldsom kollisjon, antagelig med en klode på størrelse med jorden. Sammenstøtet kan ha «punktert» planeten, slik at mesteparten av varmen fra kjernen slapp ut.

I den andre enden av planetenes temperaturskala finner vi også et unntak fra regelen. Den varmeste planeten er ikke den innerste, Merkur, men den nest innerste, Venus.

uranus venus solsystem univers

Den nest ytterste planeten, Uranus (t.v.), har solsystemets kulderekord. De høyeste temperaturene finner vi på den nest innerste, Venus (t.h.).

© Shutterstock

Mens temperaturen på Merkur i gjennomsnitt er 167 °C, ligger Venus høyere, med opptil 480 °C.

Årsaken er den ekstremt tette atmosfæren, med enorme mengder av drivhusgassen CO2 og skyer av svoveldamp som holder på varmen fra solen.