Shutterstock

Hva er Kuiperbeltet?

Kuiperbeltet ligger i et av solsystemets kaldeste steder. Det gjemmer på hundretusenvis av uoppdagede himmellegemer.

I de delene av solsystemet der det er kaldest, utenfor banen til planeten Neptun, befinner det seg fortsatt milliarder av små og store himmellegemer i et område som kalles Kuiperbeltet.

Astronomene anslår at Kuiperbeltet strekker seg om lag 4,5 milliarder kilometer utover og rommer flere hundre tusen objekter med en diameter på 100 kilometer eller mer.

Men så langt er bare 1300 objekter identifisert. Blant de største er dvergplaneten Pluto, som måler omkring 2300 kilometer i diameter.

NASA finner fjerne himmellegemer

De små himmellegemene er vanskelige å se i teleskoper, og derfor vet vi ikke så mye om dem.

I januar nådde Nasas romsonde New Horizons fram til et av dem – det snømannformede himmellegemet som kalles Ultima Thule.

Kuiperbeltet ligger over åtte milliarder kilometer fra sola og strekker seg over omkring 4,5 milliarder kilometer ut i verdensrommet. Her ser vi himmellegemet Ultima Thule, som svever i Kuiperbeltet.

© Shutterstock