Hva er Jupiters røde flekk?

Når man ser bilder av Jupiter, legger man alltid merke til den karakteristiske røde flekken. Men hva består flekken egentlig av?

Jupiterhar ingen fast overflate som Jorden eller Mars. Derimot består det ytterste laget av gasser som er i evig bevegelse. Den røde flekken er sannsynligvis er høytrykksområde der bevegelsen i gassene er særlig kraftig. Flekken er vesentlig kaldere enn omgivelsene og står opp over disse. Det er målt hastigheter på mer enn 100 meter per sekund i området, og man tror stormen drives av en varmekilde i Jupiters indre. Den røde flekken har venstrerotasjon og en omløpstid på seks døgn. Den varierer i utstrekning og kan ha en bredde på opp mot 40 000 kilometer mens den andre ganger ikke er større enn Jorden. Fargen på flekken, som trolig skyldes fosfor, svinger fra lyserødt til postkasserødt. Den røde flekken har vært observert siden 1600-tallet, men ting tyder på at dens dager om litt kan være talte. Ifølge ferske datasimuleringer kommer den til å løse seg opp innen overskuelig fremtid, kanskje i løpet av mindre enn 10 år. Det samme skjedde med den svarte flekken som ble observert på Neptun. Den svarte flekken, som også var et stormsentrum, ble oppdaget av Voyager 2 da den passerte Neptun i 1989, men var ikke å se i slutten av 1990-årene.