Har det vært sonder på Venus?

Ekstreme temperaturer og trykk herjer som kjent på Venus. Kan sonder i det hele tatt virke under slike forhold?

Venus Planet

Romsonder har besøkt planeten Venushelt fra romalderens begynnelse. Venus var faktisk den første planeten som ble besøkt av en sonde. Alt i 1961 sendte sovjetrusserne en sonde mot Venus, men det ble amerikanske Mariner 2 som utførte de første målingene.

Men det er store utfordringer knyttet til nærkontakt med Venus. Sollyset er nesten dobbelt så kraftig som på Jorden, og derfor er det nødvendig å kjøle ned romsonden for at instrumentene om bord ikke skal ta skade av varmen. Enda større problemer får den forskeren som vil landsette dyrebare instrumenter på overflaten. Atmosfæren er tett og full av karbondioksid, og kombinasjonen gir en drivhuseffekt som kan føre temperaturen på overflaten opp i 480 grader celsius. Som om ikke det var nok, er trykket 90 ganger større enn på Jorden. Alt dette tatt i betraktning, er det en stor bragd å få et landingsfartøy til å virke bare i én time på Venus.

Imidlertid er man i ferd med å overvinne utfordringene. I dag kan astronomene studere Venus' overflate uten å lande. Det er utarbeidet imponerende gode kart ved hjelp av radar, og en romsonde som Venus Express, som for tiden går i bane rundt planeten, kan til en viss grad ”se” overflaten ved å observere i spesielle bølgelengder. Neste skritt blir sannsynligvis å sende opp ballonger og la dem drive rundt i det tette skylaget som omgir planeten. På den måten kan forskerne undersøke en teori om at det lever mikroorganismer i skylaget, der temperaturen er mye lavere enn nede på overflaten.

Europeisk sonde overvåker Venus-atmosfæren

Venus Express er for tiden den eneste aktive venussonden. Den europeiskbygde sonden undersøker spesielt Venus' tette atmosfære.

  • Radioobservatoriet VeRa studerer hvordan atmosfæren påvirker radiosignaler sendt fra sonden til Jorden.

  • Spektrometeret SPICA/SOIR leter etter spor av vann i venus-atmosfæren.

  • Magnetometeret ASPERA studerer hvordan solvinden påvirker atmosfæren.

  • Spektrometeret VIRTIS tar opp diverse spektre i atmosfæren.