Har andre planeter platetektonikk?

Er det kontinenter i bevegelse på andre planeter slik tilfellet er på Jorden?

Landskab med aktivitet fra tektoniske plader
© Shutterstock

Jorden synes nokså enestående med sin platetektonikk, som betyr at jordskorpen består av plater som beveger seg i forhold til hverandre og flyter rundt på et hav av smeltet stein. Når platene støter sammen, kan det oppstå fjellkjeder som Himalaya. Et av de viktigste geologiske tegnene på platetektonikk er foldefjell som er oppstått som følge av kollisjon mellom platene, og slike fjell finner man ikke mange steder i solsystemet. Visse steder på Venus er det antydning til foldefjell, men ingen spor etter omfattende platetektonikk. Til gjengjeld virker det som om Venus nå og da har snudd hele overflaten opp ned når enorme vulkanutbrudd har sørget for å slippe ut den innesperrede varmen. Mars er bare halvparten så stor som Jorden og har derfor produsert mindre radioaktiv varme i sitt indre. På Mars er overflaten nærmest én stor plate, og det er ikke tegn til foldefjell. Også der har vulkaner av og til latt indre varme slippe ut. Det finnes imidlertid én stor kløft som strekker seg 4000 kilometer langs ekvator, som kanskje kan være et resultat av tektoniske bevegelser i planetens fortid. Verken Merkur eller Månen viser noen tegn til platetektonikk, noe som ikke er så rart, for begge klodene er temmelig små. Mer overraskende er det at vi på enkelte av Jupiters store måner kan se spor av en form for isbasert platetektonikk. På Ganymedes er det eksempelvis lange bånd av lave høydedrag som kan ligne en form for foldefjell. På den isdekkede overflaten av Europa er det mye som tyder på at enorme isflak har drevet omkring på det som var en havflate. Man kan si at vannet på Europa spilte samme rolle som de smeltede steinmassene gjorde her på Jorden. Varme-kilden som endret overflaten på Ganymedes og Europa, er tidevannskreftene som Jupiter og planetens fire store indre måner påvirker hverandre med.