Forskere oppdager to ukjente måner i bane rundt Uranus

Den syvende planeten i solsystemet har nettopp utvidet sitt følge av måner med to. De er ganske små og går i baner tett inntil den fjerne, blå planeten.

Uranus måner

Uranus har ikke hatt besøk siden 1986, da sonden Voyager 2 la veien innom planeten. Likevel har forskere nå oppdaget to nye måner i bane rundt den – med hjelp av den samme Voyager 2.

Forskere fra University of Idaho har nemlig sett nærmere på de dataene som Voyager 2 samlet inn i 1980-årene. Og ut fra det kunne de se at det foregikk noe merkelig i to av ringene til Uranus.

Måner skaper mønstre i ringer

Uranus har, akkurat som Saturn, Jupiter og Neptun, sitt eget ringsystem. Det var i de innerste av de 13 ringene, alfa og beta, forskerne fant noen uregelmessigheter. De fant et slags bølgemønster som kan skyldes at to måner trekker i ringene. Det får tallet på måner i bane rundt Uranus til å komme opp i 29.

Grunnen til at Voyager 2 ikke har fått med månene på noen bilder, er trolig at de er små og “mørke”, slik at de går i ett med universitets mørke bakgrunn.

At månene er mørke, betyr at de stort sett ikke reflekterer noe lys.

Hubble skal bekrefte funnet

Forskerne Rob Chancia og Matthew Hedman har sammenlignet bølgemønsteret i alfa og beta-ringen med det mønsteret som to andre måner – Cordelia og Ophelia – lager i ringene i nærheten.

Og mønstrene er helt like.

Ut fra sine beregninger spår forskerne at månene er ganske små, bare mellom 4 og 14 km i diameter.

Oppdagelsen er fortsatt ikke bekreftet, men forskerne vil nå gjerne se nærmere på Uranus med romteleskopet Hubble.