Fjern isplanet trer fram på himmelen

November 2022: Den er 2,8 milliarder kilometer unna – likevel kan du se den med det blotte øye. Akkurat nå venter et astronomisk lysshow ut over det vanlige når solsystemets nest ytterste planet, Uranus, står fram på nattehimmelen.

November 2022: Den er 2,8 milliarder kilometer unna – likevel kan du se den med det blotte øye. Akkurat nå venter et astronomisk lysshow ut over det vanlige når solsystemets nest ytterste planet, Uranus, står fram på nattehimmelen.

Shutterstock

Om Uranus

2,8 milliarder kilometer unna – og du kan se den med det blotte øye.

Uranus er den sjuende og nest ytterste planeten i solsystemet. Den er en såkalt iskjempe med en diameter på vel 50 000 kilometer – fire ganger større enn jorda.

Akkurat som Saturn har Uranus ringer, men de består av mørke partikler som er vanskelige å få øye på. Det er i alt ni ringer – den tykkeste er 100 kilometer bred, mens de andre bare er noen få kilometer tykke.

I ringsystemet finnes det også to små måner på henholdsvis 20 og 30 kilometer i diameter.

Metan i atmosfæren til Uranus absorberer rødt og reflekterer blått.

© LAWRENCE SROMOVSKY, UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON/W.W. KECK OBSERVATORY

Uranus har tippet over på siden. Rotasjonsaksen er ikke parallell med solas rotasjonsakse – i motsetning til de andre planetene.

Aksen til Uranus heller hele 98 grader i forhold til sola. Det skyldes antagelig at planeten har blitt utsatt for en rekke store kollisjoner tidlig i solsystemets historie. Dermed tippet den over på siden.

Guide til Uranus

Stjernehimmel-Uranus
©

HVOR OG NÅR?

Natten efter 9. november er Uranus fuldt oplyst af Solen set fra Jorden, og planeten lyser derfor relativt kraftigt. Ved midnat finder du den cirka 50 grader over den sydlige horisont.

SYNLIGHET?

Under mørke forhold kan du skimte Uranus med det blotte øye. Med en kikkert kan du se planetens blågrønne farge. Ringene er dessverre ikke synlige – selv ikke med et godt amatørteleskop.

Du kan lett fotografere Uranus gjennom et teleskop. Omkring midnatt står planeten høyest på himmelen, noe som gir de beste forholdene for å observere eller fotografere.