illustration by Roberto Molar Candanosa is courtesy of the Carnegie Institution for Science

Fjern dvergplanet kan vise vei til den mystiske Planet X

Den relativt nyoppdagede dvergplaneten FarOut kan være påvirket av tyngdekraften fra Planet X. Oppdagelsen kan dermed lede astronomene på sporet av den mystiske planeten, som kanskje befinner seg i langt ute i solsystemet.

Astronomer oppdaget i desember 2018 en klode som trolig er den fjerneste dvergplaneten som er funnet i solsystemet.

Den befinner seg hele 120 astronomiske enheter fra sola (en astronomisk enhet er avstanden mellom sola og jorda). Den bruker omkring tusen år på en runde rundt sola.

Avstander i solsystemet og plasseringen av den relativt nyoppdagede dvergplaneten 2018 VG18 med tilnavnet "FarOut".

© Credit: Roberto Molar Candanosa/Scott S. Sheppard/Carnegie Institution for Science.

Himmellegemet har fått tilnavnet «Farout» og det vitenskapelige navnet 2018 VG18. Astronomene mener himmellegemet er omkring 500 kilometer i diameter, og det er nok til at tyngdekraften gjør den rund. Da oppfyller den betingelsene for å være en dvergplanet.

Astronomer har gjennom flere tiår har hatt en mistanke om at det finnes en «Planet X» langt ute i solsystemet. Tyngdekraften fra denne planeten påvirker i så fall himmellegemene som befinner seg i det såkalte Kuiperbeltet.

Dette beltet befinner seg mellom 30 og 100 astronomiske enheter fra sola, og det består av asteroider, kometer og dvergplaneter, som for eksempel Pluto.

Dvergplaneten Pluto har fem kjente måner og et hjerte av is. Pluto befinner seg om lag 6 milliarder kilometer fra sola.

© Shutterstock/NASA

Astronomene har oppdaget at himmellegemene i Kuiperbeltet ser ut til å klumpe seg sammen på en måte som tyder på at tyngdekraften fra en planet lenger ute trekker forsiktig i dem.

Forskernes beregninger viser at Planet X sannsynligvis er 5–10 ganger så tung som jorda og befinner mellom 300 og 400 astronomiske enheter fra sola.

17.951.744.484 kilometer – så langt fra sola befinner Farout seg. Det er hele fire ganger så langt ute som Neptun, som er den ytterste kjente planeten i solsystemet.

Hvis Planet X finnes, vil den sannsynligvis påvirke himmellegemer som Farout mye mer enn de som befinner seg i Kuiperbeltet, og derfor kan kartleggingen av den presise kursen til Farout kanskje lede astronomene på sporet av den ukjente planeten.