Ny studie: Dødelig vind utrydder oss før asteroider

Hvis en kjempeasteroide en dag kommer på kollisjonskurs med jorda, er det ikke selve steinen som vil utslette oss, men derimot de voldsomme vindene den skaper. Det viser nye beregninger fra England.

Studien tar for seg scenarier fra tre ulike asteroidenedslag.

© Shutterstock

Glem alt om kjempetsunamier, supervulkaner og gigantiske solutbrudd. En av de store truslene for menneskehetens overlevelse kan bli noe så enkelt som vind.

Det viser en ny studie fra forskere fra University of Southhampton i England.

De har regnet seg frem til at voldsomme, tornadolignende vinder blir det som utrydder mesteparten av jordas befolkning hvis vi en dag kommer i nærkontakt med en apokalyptisk asteroide.

Tre skrekkscenarier

Studien er en såkalt case-studie, der forskerne har beregnet seg fram til skadene ved tre ulike asteroidescenarier:

  • En asteroide som eksploderer i jordas atmosfære.

  • En asteroide som kolliderer med jordas overflate.

  • En asteroide som styrter i havet.

I hvert scenario vil omkring 85 prosent av alle dødsfallene, ifølge forskerne, skyldes de voldsomme vindene som oppstår på grunn av trykkbølger fra eksplosjoner i atmosfæren eller selve kollisjonen.

Treffer hvert 40.000 år

Beregningene bygger blant annet på kunnskap om befolkningstetthet og studier av hvor mange timer om dagen vi er relativt ubeskyttet.

Men før du løper ut og kjøper verneutstyr, er det verdt å nevne at asteroider av det kaliberet bare forventes å ramme jorda én gang hvert 40.000 år.

Med kun 0,01 prosent sjanse for at de påvirker jorda de neste 100 årene.