NASA
Illustration af asteroide på sort baggrund

NASA: 50 meter stor asteroide kan ramme jorden i 2046

Nasa har oppdaget et himmellegeme som akkurat nå topper listen over mulige asteroidetrusler.

Den amerikanske romorganisasjonen Nasa har oppdaget en asteroide i teleskopene sine.

Himmellegemet måler omkring 50 meter i diameter og kommer nær jorden i flere omganger, viser utregninger fra Den europeiske romorganisasjonen.

På Valentinsdagen – 14. februar – i 2046 er det faktisk en liten risiko for at romsteinen smeller inn i planeten vår.

Astronomenes utregninger viser det er en risiko på 1 til 560 for at asteroiden ved navn 2023 DW kolliderer med jorden i 2046. Nasa understreker imidlertid at det er en del statistisk usikkerhet i dataene.

Sammenstøt kan bli katastrofalt

Med sine 50 meter i diameter er ikke 2023 DW noen trussel for livet på jorden. Men den vil likevel volde stor skade hvis den faktisk kolliderer med oss.

I 1908 falt en asteroide på om lag samme størrelse ned ved Tunguska-elven i Sibir.

En trykkbølge felte 80 millioner trær i Tunguska i Sibir en sommermorgen i 1908. Årsaken var trolig en meteor.

© Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images

Resultatet var en eksplosjon på hele 12 megatonn – eller mer enn 570 ganger så kraftig som atombomben over Nagasaki under andre verdenskrig.

Heldigvis slo ikke asteroiden ned i en storby, men derimot i den russiske ødemarken der den utraderte hele 80 millioner trær.

Nasa er ikke bekymret

2023 DW ligger akkurat nå øverst på Nasas liste over mulige asteroide-trusler. Men det høres farligere ut enn det er.

Det nyoppdagede himmellegemet ligger i kategori 1 på Torino-skalaen, noe som betyr at det ikke er grunn til bekymring.

Torino-skalaen går fra 0 til 10 der 0 gjelder asteroider som ikke har noen sannsynlighet for å kollidere med jorden, eller andre himmellegemer som enten er for små til å forårsake skade eller brenner opp i atmosfæren før de slår ned på overflaten.

Hvis et romobjekt derimot ligger i kategori 10 på skalaen, vil den helt sikkert kollidere med jorden og forårsake så stor ødeleggelse at det utgjør en fundamental trussel for «sivilisasjonen som vi kjenner den». Slike sammenstøt er veldig sjeldne og skjer i gjennomsnitt én gang på 100 000 år.

Nasa skriver på Twitter at de fortsatt holder et skarpt øye med 2023 DW og vil advare offentligheten hvis nye observasjoner gjør at den må flyttes til kategori 3 på Torino-skalaen.

Høyspent sammenstøt kan sende trykkbølger rundt jorden

Den siste større kollisjonen med en asteroide var i 2013, da en asteroide på litt over 18 meter på tvers kolliderte med jordens atmosfære.

Romsteinen traff atmosfæren med en kraft som 500 000 tonn TNT – eller godt og vel 20 ganger atomeksplosjonen i Nagasaki. Det sendte sjokkbølger to ganger rundt jorden og såret mer enn 1600 mennesker.

Og 2023 DW er mer enn dobbelt så stor.

Selv om det nyoppdagede himmellegemet viser seg å være på kollisjonskurs med jorden, har Nasa imidlertid et ess i ermet.

I fjor klarte nemlig romforskerne og ingeniørene å endre kursen på en mye større romstein ved hjelp av det nye DART-programmet.