Shutterstock
Asteroide, katastrofe

Mørk asteroide utslettet dinosaurene

For 66 millioner år siden dundret en kjempeasteroide inn i jorden. Nå har datasimuleringer avslørt hvor den kom fra.

66 millioner år etter den enorme katastrofen som utryddet de store dinosaurene, har forskere omsider funnet ut hvor dommedagsasteroiden kom fra.

Astronomene har for lengst regnet seg fram til hva som skjedde den skjebnesvangre dagen: En asteroide med en diameter på 15–20 kilometer slo ned i det som i dag er Mexico, med en hastighet på om lag 50 000 km/t.

Kollisjonen endret klimaet på jorden og forårsaket en masseutryddelse. Men hvor kom den ødeleggende steinen fra?

Det spørsmålet satte en gruppe forskere ved Southwest Research Institute i USA seg som mål å besvare.

Asteroide, krater
© Shutterstock

3 fakta om asteroider

  • Antall: Astronomer anslår at det finnes over 150 millioner. Av dette er 545 000 navngitt.

  • Størrelse: Diameteren varierer fra noen få meter til flere kilometer.

  • Opprinnelse: Rester som ble til overs da planetene samlet seg for 4,6 milliarder år siden.

Asteroider er små himmellegemer som går i bane rundt solen – først og fremst i et belte mellom Mars og Jupiter.

Her er det millioner av asteroider, og av og til gjør kollisjoner mellom dem at en asteroide skyves ut av asteroidebeltet – og kanskje setter kurs mot jorden.

Ved hjelp av datamodeller simulerte forskerne mange hundre millioner års bevegelser i asteroidebeltet, og resultatene viste at det med 250 millioner års mellomrom oppstår en situasjon der en asteroide med en diameter på mer enn 10 kilometer blir revet ut av den ytterste delen av asteroidebeltet og kommer på kollisjonskurs med jorden.

Av disse romsteinene vil halvparten komme fra et område i asteroidebeltet med «mørke asteroider» som er skapt tidlig i solsystemets historie, og som er mørke fordi de har et høyt innhold av karbon.

Et høyt innhold av karbon stemmer overens med analyser av prøver fra nedslagsstedet, og når simulering og prøver peker i samme retning, tør astronomene å peke ut en mørk asteroide som synderen.