Shutterstock
Vesta-asteroiden i rummet

Himlens klareste asteroide er synlig

August 2022: Akkurat nå kan du se den gigantisk asteroiden Vesta med en diameter på over 500 kilometer passere på nattehimmelen.

Om Vesta-asteroiden

Asteroiden Vesta er bare 525 kilometer stor. Den ligger 192 millioner kilometer unna. Likevel har du nå gode sjanser for å se den på himmelen.

Det svarer til at du kan se en stein på 18 millimeter på ti kilometers avstand. Fenomenet er bare mulig fordi Vestas overflate består av en rekke reflekterende mineraler som får asteroiden til å lyse kraftig opp på stjernehimmelen.

Nettopp på grunn av synligheten har Vesta i mange år vært gjenstand for studier, og i 2011 gikk Nasas romsonde Dawn inn i bane rundt Vesta.

Reisen til asteroidebeltet

I 2018 avsluttet romsonden Dawn sin reise. Det var den første sonden som gikk i bane rundt to himmellegemer, nemlig asteroiden Vesta og dvergplaneten Ceres.

Rumsonden Dawn rejser gennem rummet

2007

Dawn sendes av sted fra jorden og utnytter Mars til å få en dytt mot Vesta.

1

2011

I fem måneder går Dawn i bane rundt Vesta og sender målinger til forskerne på jorden.

2

2015

Romsonden ankommer til Ceres, og sender data i et år før prosjektet avsluttes.

3
© shutterstock, nasa og merete obæk

Til forskernes store overraskelse fant sonden kanaler i asteroiden som ser ut til å være dannet av flytende vann.

Fordi Vesta ikke har en atmosfære, burde vann fordampe øyeblikkelig fra asteroiden, men under spesielle omstendigheter kan det kanskje bli der lenge nok til å sette spor på overflaten.

Forskerne mener at Vesta gjemmer på et underjordisk lag av is som ved meteornedslag smelter og når opp til overflaten. Støv og stein i vannet bremser deretter fordampingen, slik at vannet kan flyte.

Teorien blir underbygget av forsøk, men også av analyser av fragmenter fra asteroiden, for selv om Dawn ikke tok prøver, har forskerne mange biter Vesta. Det skyldes at om lag fem prosent av de meteorittene som faller på jorden, stammer fra Vesta.

GUIDE TIL VESTA

©

HVOR OG NÅR

I dagene omkring 22. august er Vesta fullt oplyst av solen sett fra jorden. For å se den må du ut sent på kvelden. Ved midnat står asteroiden lavt over horisonten i sørlig retning.

SYNLIGHET?

Vesta lyser kraftig, men ikke kraftig nok til at du kan se den med det blotte øye. Du trenger derfor en kikkert eller eventuelt et teleskop hvis du vil se asteroiden.

Finn et mørkt sted og rett kikkert mot sør, så finner du den klare asteroiden like over horisonten. Støtt kikkerten mot noe stabilt, så du får et roligere bilde.