Shutterstock / Johan Swanepoel

Dinosaurdrepende asteroide kan ha hatt en mindre fetter

En mindre asteroide kan ha slått ned utenfor kysten av Afrika nesten samtidig med den asteroiden som utryddet dinosaurene.

Krittiden og dinosaurenes dominans på jorden tok brått slutt for 66 millioner år siden, da en enorm asteroide traff planeten vår og forårsaket en naturkatastrofe.

Opptil 75 prosent av klodens plante- og dyreliv ble utryddet, noe som banet vei for pattedyrene – deriblant mennesket.

Nå viser funnet av et krater på havbunnen utenfor kysten av Vest-Afrika at denne asteroiden kan ha hatt en fetter.

Oppdagelsen er gjort av en rekke forskere ved Heriot-Watt-universitetet i Skottland og universitetet i Arizona i USA. Studien er nylig offentliggjort i tidsskriftet Science Advance.

Krater på havets bunn

Det nyoppdagede kratret ligger på bunnen av Atlanterhavet, 400 kilometer utenfor kysten av Guinea. Det har fått navnet Nadir-kratret etter et undersjøisk fjell ikke langt fra kratret.

Kratret ble oppdaget ved en tilfeldighet, etter at noen seismiske målinger fanget opp en underlig havbunnsstruktur på minst 8,5 kilometer i diameter som ligger begravet under 300–400 meter sediment.

Det er ikke unormalt med kratre på havets bunn. De kan være dannet når en vulkan har kollapset, eller ved tilbaketrekning av salt på havbunnen.

Imidlertid tyder kratrets sentrale beliggenhet og forholdet mellom størrelsen og høyden på et asteroidenedslag.

«Jeg har tolket massevis av seismiske data i min tid, men har aldri sett noe lignende», forteller professor Uisdean Nicholson ved Heriot-Watt-universitetet i en pressemelding.

«I stedet for de flate sedimentære sekvensene jeg ventet å finne på platået, fant jeg en åtte og en halv kilometer lang fordypning under havbunnen med svært uvanlige egenskaper.»

Nadir krater kort nedslag asteroide

Detaljert kart over kratre utenfor kysten av Vest-Afrika. På den lille globusen oppe til høyre er Nadir-kratret markert med bokstavene Nd. På den andre siden av Atlanterhavet er Chicxulub-krateret markert med Ch. Chicxulub-asteroiden forårsaket utryddelsen av dinosaurene.

© Nicholson et al. Data fra republikken Guinea og TGS

Mindre enn ti prosent av de nedslagskratrene vi kjenner til, ligger på havbunnen, så det er sjelden de blir oppdaget.

Dinosaurdreperens fetter

Forskerne som står bak studien, mener at en asteroide eller komet på omkring fire hundre meter i bredden har truffet 800 meter dypt vann og boret seg ned i havbunnen.

Det som gjør nedslaget ekstra interessant, er at sedimentprøver viser at legemet kan ha slått ned ganske kort tid etter den asteroiden som utryddet en stor del av dinosaurene.

Denne asteroiden, på ti kilometer i diameter, slo ned i Mexicogolfen og skapte Chicxulub-kratret.

Ved hjelp av en rekke datasimuleringer undersøkte teamet hvilke påvirkninger sammenstøtet hadde på omgivelsene.

«Det ville ha forårsaket en tsunami på over ni hundre meter og et jordskjelv på mer enn 6,5 på Richters skala», forteller en annen forsker som var med på å gjøre oppdagelsen, Veronica Bray ved universitetet i Arizona.

«Selv om det er mye mindre enn den globale katastrofen fra Chicxulub, vil Nadir ha bidratt betydelig til den lokale ødeleggelsen. Og hvis vi har funnet et ’søsken’ til Chicxulub, melder spørsmålet seg: Finnes det flere?»

nadir krater nedslag asteroide

Illustrasjon av Nadir-asteroidens nedslag. A: Her treffer asteroiden vannoverflaten i 20 km/s. B: Sekunder senere borer asteroiden seg ned i havbunnen mens vann og sediment fordamper. Det oppstår enorme flodbølger, og sjokkbølger forårsaker betydelig skade rundt nedslagsstedet. C: 30 sekunder senere har havbunn og sedimenter blitt skjøvet utover og dannet sidene i kratret. D: Kratret dannes fortsatt av sedimenter flere minutter senere.

© Nicholson et al. Data fra republikken Guinea og TGS

En annen grunn til at forskerne interesserer seg for Nadir-nedslaget, er at asteroiden kan ha hatt samme størrelse som Bennu-asteroiden, som for tiden truer med å komme på kollisjonskurs med jorden.

Det er allerede finansiering på plass for å foreta boringer i kratret og hente opp steinprøver.

Mineraler fra asteroidefragmenter kan gi en mer nøyaktig tidfesting av nedslaget. Boringene skal foretas i 2024.