Astronomer advarer: Noen asteroider kommer fra en blindsone

Data om en uventet asteroide historisk nær jorden bekrefter at kjempesteiner fra verdensrommet kommer forbi oss igjen om hundre år.

Da asteroiden «2019 OK», på størrelse med en fotballbane, strøk tett inntil jorden i slutten av juli for tre år siden, ble den oppdaget først et døgn før den suste forbi oss i 88 500 kilometer i timen.

Asteroiden kom nærmest ut av ingenting fra en blindsone bak solen. Om dagen har nemlig teleskoper på jorden store vansker med å oppdage gjenstander som befinner seg innenfor vår bane rundt solen, på grunn av det skarpe sollyset.

Derfor hadde astronomene ved Arecibo-observatoriet i Puerto Rico bare en halv time på seg til å samle inn radardata om asteroiden, og disse dataene er nylig publisert på forskningsnettstedet IOPscience.

Formålet med publiseringen er å øke oppmerksomheten om nær-jorden-asteroider slik at vi, blant annet ved hjelp av radardata, kan oppdage og sette i verk tiltak mot andre fremmede kjempesteiner som kan utradere byer på et øyeblikk.

Kommer forbi jorden igjen

Radardata fra det puertoricanske observatoriet bekrefter blant annet at asteroiden har en diameter mellom 70 og 130 meter, og at den strøk forbi jorden på knappe 72 000 kilometers avstand.

Det svarer til en femtedel av avstanden til månen – og det er nærmere enn noe annet større himmellegeme har vært i nyere tid.

Forskerne har også, basert på de innsamlede radardataene, kartlagt reiseruten til 2019 OK for de neste hundre årene. Den passerer planeten vår igjen 26. juli 2116 på en noe mer betryggende avstand av 4,5 millioner kilometer, noe som svarer til nesten tolv ganger avstanden til månen.

Ut fra radardata fra Arecibo-observatoriet i Puerto Rico har astronomene kategorisert asteroiden som en sannsynlig type C, en kategori der vi finner 75 prosent av alle karbonholdige asteroider i solsystemet vårt. 2019 OK består antagelig av leire og silikatstein.

30 000 asteroider rundt jorden

Ifølge Nasas senter for studier av nær-jorden-legemer, CNEOS, finnes det i dag om lag 30 000 asteroider innenfor en avstand av knappe 200 millioner kilometer fra jorden – 1,3 ganger avstanden til solen.

Om lag 10 000 er over 140 meter lange, og de kan gjøre stor skade hvis de treffer planeten vår.

En asteroide som 2019 OK anslås for eksempel til å ha energi tilsvarende tretti atombomber av den typen som ble utløst over Hiroshima mot slutten av annen verdenskrig, og som den gangen drepte eller såret over halvparten av byens befolkning på om lag 250 000 mennesker.

At en asteroide skal slå ned i en by, er imidlertid veldig usannsynlig, siden byer i dag bare utgjør mindre enn en halv prosent av jordens samlede landareal.

De helt store romsteinene på over en kilometer i lengde er det observert nesten tusen av relativt nær jorden. Det var antagelig en asteroide på omkring ti kilometer i lengde som for 66 millioner år siden utslettet dinosaurene, forandret jordens dyreliv og dannet grobunn for mennesket.

Ingen moderne målinger viser imidlertid noe faretruende fra verdensrommet, og i fjor sommer fikk Nasa grønt lys for et infrarødt teleskop som også i dagslys kan oppdage asteroider og kometer femti millioner kilometer unna.