7-trinnsplan fra Nasa skal forhindre asteroidenedslag

I januar 2017 var jorden nær ved å bli torpedert av en asteroide som passerte på kortere avstand enn månen. Nå har Nasa utarbeidet en sjutrinns strategiplan som skal hindre at marerittscenariet blir til virkelighet.

Tusener av uoppdagede asteroider gå i bane tett på jorden og er kanskje på kollisjonskurs med oss.

© SPL

Astronomene kjenner til 1786 asteroider som utgjør en mulig trussel fordi de kommer under en avstand på 7,5 millioner km fra jorden og måler over 140 meter i diameter.

De fleste av de største asteroidene på over 1 km er kartlagt, men forskerne anslår at 300.000 romsteiner på over 40 meter fortsatt er uoppdaget.

Med en sjutrinns strategiplan vil Nasa nå oppdage asteroider tidligere, kartlegge banene mer presist og om nødvendig hindre dem i å kollidere med jorden.

1. Oppdag og kartlegg asteroidene

Nye teleskoper både på jorden og i rommet settes i drift i de kommende årene for å oppdage asteroider og kometer og bestemme størrelse, sammensetning og baner.

Et av de nye teleskopene er Nasas Near-Earth Object Camera (NEOCam), som tas i bruk i 2021. I løpet av en fireårsperiode skal teleskopet avsløre to tredjedeler av alle de asteroidene og kometene som er på kollisjonskurs med jorden.

NEOCams infrarøde teleskop har et speil med en diameter på 50 centimeter som kan se på asteroider og kometer helt ned til 30 meter.

Romteleskopet NEOCam skal avsløre to tredjedeler av de asteroidene og kometene som truer jorden.

© Caltech/NASA

2. Bekjemp trusselen med alle midler

Nasa har flere mulige våpen på tegnebrettet for å hindre at en truende asteroide dundrer inn i jorden. Valget av våpen er avhengig av hvor god tid vi får til å reagere på trusselen.

Hvis varslet er kort, er en atomsprengning det mest effektive våpenet.

Når det er mulig å forutsi en potensiell kollisjon i god tid, kan små romsonder bøye av en asteroides bane med solcelledrevne laserstråler. Laserne løsner en sky av oppvarmet stein og metall som fungerer som en svak jetstrøm som skyver asteroiden vekk fra kollisjonskursen.

Asteroiden beskytes med lasere for å frigjøre materiale fra overflaten, som igjen skyver den ut av kurs.

© The Planetary Society

3 Bli bedre til å forutsi nedslagsstedet

Sonder som besøker asteroider, skal gi Nasa mer informasjon om banene de går i.

Ved å fôre datamaskiner med mer detaljerte opplysninger om en asteroides fart, størrelse og form kan et eventuelt nedslagssted beregnes mer presist.

Det er også viktig å kjenne steinens sammensetning så presist som mulig når banen dens skal beregnes.

4 Ha en beredskap klar i god tid før nedslaget

Hvis en kollisjon er uunngåelig, må myndighetene være beste mulig forberedt på katastrofen. Nasa utarbeider derfor scenarier som i detalj gjennomgår forløpet av tenkte asteroidetrusler.

I et scenario hvor en asteroide har kurs mot USA, kan Nasa 30 dager før nedslaget beregne at kollisjonen vil skje i en om lag 1200 km lang korridor over bl.a. Texas og Mexicogolfen.

Seks dager før nedslaget kan forskerne spå at asteroiden vil ramme like sørøst for det sentrale Houston, og 200 000 mennesker kan derfor bli evakuert.

I et av Nasas scenarier er Houston truet av en asteroide. Nedslagsstedet kan beregnes seks dager før katastrofen.

© Shutterstock

5 Forbered gjenoppbyggingen etter nedslaget

Et nedslag i en storby rammer infrastrukturen hardt. Nasa anbefaler derfor at myndighetene på forhånd peker ut de mest sårbare punktene i for eksempel strømnettet og legger det om for å minimere skadene.

Langs kysten må olje- og gassindustrien bringe borerigger og skip i sikkerhet for å unngå at de blir ødelagt hvis asteroiden slår ned i havet og utløser en tsunami.

Samtidig er det viktig å be andre nasjoner om hjelp med gjenoppbyggingen.

6 Styrk det globale samarbeidet

Nasa vil utveksle forskningsresultater om asteroider og kometer med andre romforskningsorganisasjoner for å oppdage og fjerne trusler mot jorden.

Dessuten bør verdens regjeringer skape internasjonale standardprosedyrer for å håndtere asteroidenedslag med omfattende ødeleggelser på tvers av land og kontinenter.

7 Forvent det uventede

En asteroide eller komet kan dukke opp med få dagers varsel eller helt uten varsel. Myndighetene må derfor øve på simulerte asteroidenedslag, slik at de er forberedte på å håndtere situasjonen når den inntreffer.

Alle land bør ha faste prosedyrer for krisekommunikasjon både nasjonalt og internasjonalt, slik at befolkningen får best mulig informasjon.