Asteroider

Asteroider flyr forbi jorden

Asteroider suser rundt i verdensrommet

Asteroider består av stein, metaller og mineraler, og de går i bane rundt solen. De fleste asteroidene i solsystemet finnes mellom Jupiter og Mars. Det skyldes særlig Jupiters sterke tyngdekraft. Asteroider kan deles inn i tre kategorier – asteroidene i asteroidebelte ved Jupiter, nærjordsasteroider og trojanske asteroider. Nærjordsasteroidene er for eksempel de som har en bane tett på jorden, og som forskere holder øye med. Utforsk artiklene våre og lær mer om asteroider, hvor de kommer fra og den risikoen de utgjør for livet på jorden.

Er asteroider, kometer og meteorer det samme?

Asteroider, kometer og meteorer blir ofte forvekslet med hverandre. Her kan du lære om forskjellen på de tre.

Asteroider

Asteroider er himmellegemer som hovedsakelig består av metaller og steiner. Bare i solsystemet vårt eksisterer det millioner av asteroider, og størrelsen varierer mye. De minste asteroidene måler en meter i diameter, mens de største asteroidene kan måle flere hundre kilometer. En gang mente forskere at asteroider var fragmenter fra knuste planeter. I dag er det enighet om at de stammer fra solsystemets opphav, og at Jupiters tyngdekraft har forhindret dem i å samle seg til en planet.

Meteorer

Meteorer er fragmenter som brekker av når asteroider eller kometer kolliderer. De måler alt fra 20 mikrometer i diameter til en meter i diameter. Meteorer brenner ofte opp når de kommer inn i jordens atmosfære. De meteorene som ikke brenner opp og lander på jordens overflate, blir kalt meteoritter.

Kometer

Kometer består – i motsetning til asteroider – hovedsakelig av is, CO2 og andre frosne gasser. Normalt er det nesten umulig å se kometer, siden de er så små, men når de nærmer seg det indre solsystemet, kan isen og gassene danne en karakteristisk hale – en såkalt komethale. Halen oppstår når solen varmer opp kometens overflate. Det frigir vann og gass, noe som skaper effekten av en hale bak kometen.

Asteroidebelte

© Shutterstock

Fakta om asteroider

Asteroider kan deles inn i tre kategorier alt etter plasseringen i solsystemet. Her kan du lære mer om de ulike typene.

Asteroidebeltet

De fleste asteroidene i solsystemet finnes asteroidebeltet mellom Jupiter og Mars. Ifølge forskere har Jupiters store tyngdekraft forhindret alle asteroidene i å danne en planet. Asteroidebeltet antas å inneholde over 98 prosent av solsystemets asteroider. Det er også her asteroidene Vesta, Pallas og Hygeia finnes. De er de største og mest kjente asteroidene.

Nærjords-asteroider

Nærjordsasteroider er asteroider med en bane tett på jorden. Det er inntil videre oppdaget over 22.000 nærdjordsasteroider. Forskere mener at 1955 av dem er farlige og kan utgjøre en risiko for livet på jorden. Nærjordsasteroider klassifiseres som farlige hvis de er mer enn 150 meter i diameter og er i en bane som krysser med jordens bane. Denne typen av asteroider kan også være kandidater for asteroide-gruvedrift på grunn av overfloden av mineraler og den korte distanse fra jorden.

Trojanske asteroider

Asteroider er trojanske når de følger planetenes baner. De fleste trojanske asteroidene følger Jupiter, men det finnes også trojanske asteroider som følger banene til jorden og Mars. Det er imidlertid ingen fare for kollisjon fordi de følger spesielle punkter – såkalte Lagrangepunkter.

Asteroide i bane rundt en planet

© Shutterstock

Er asteroider farlige?

Asteroider rammer av og til planeter, og konsekvensene kan være katastrofale. For om lag 65 millioner år siden rammet en asteroide på mellom 11 og 81 kilometer i diameter jorden. Den slo ned på Yucatán-halvøya i Mexico, og nedslaget var så kraftig at denne asteroiden utryddet dinosaurene.
Selv om asteroidenedslag skjer, så er de veldig sjeldne. Store asteroidenedslag skjer om lag en gang hver 20 millioner år.

Asteroidenedslag

©
Side 1 / 3