Shutterstock

4 fakta om Jupiter: Fra røde stormer til skjeve magnetfelter

En stor, roterende, rød storm har rast på Jupiter i over 150 år, og nå mener forskerne den er fylt med vann. Og så er gasskjempens magnetfelt faktisk skjevt. Her er fire fakta om solsystemets konge.

1. Det er masse vann i Jupiters røde storm

© NASA/JPL-Caltech

Astrofysikere har undersøkt skyene i den store røde flekken, som er en storm som har herjet på Jupiter i minst 150 år.

De fant tegn på at det er skyer der med store mengder flytende vann. Forskerne vil nå kartlegge vanninnholdet på resten av planeten.

Vannmengden kan avsløre hvordan Jupiter ble skapt.

2. Planetens magnetfelt er skjevt

© Kimberly Moore & Jeremy Bloxham/Nature

Romsonden Juno har foretatt nye målinger som viser at Jupiters magnetfelt er annerledes enn på for eksempel jorda.

De magnetiske feltlinjene går ikke bare ut fra nordpolen og inn ved sørpolen, men også fra nordpolen til et sted like sør for ekvator.

Astronomene vet fortsatt ikke hvorfor det skjer, men det skjeve magnetfeltet kan kanskje fortelle mer om gassplanetens ukjente indre.

3. Jupiters striper kommer innefra

© USGS/JPL/NASA

Det oransje og hvite båndet som er karakteristisk for Jupiters ytre atmosfære, stikker mye dypere enn tidligere antatt.

Mønstrene på overflaten fortsetter 3000 kilometer ned, til områder der solstrålene ikke når ned.

De er dermed ikke bare værfenomener, men drives også av indre krefter i gasskjempen.

4. Gasskjempen hadde en lang barndom

© SPL

Kjempen var en steinplanet to millioner år lenger enn forskerne har trodd. Det viser en ny modell ut fra fordelingen av asteroider i og utenfor Jupiters bane.

Planeten ble til av stein gjennom millioner av år. Først da Jupiter hadde vokst til 50 ganger jordas masse, kunne den samle gasser rundt seg.