Slik får asteroider navn

Mathilde, Eros og (486958) 2014 MU69 – navn på asteroider og kometer kan høres ut som rent tull. Her får du vite hvordan astronomene døper sine oppdagelser.

Millioner av asteroider og kometer fyker rundt i solsystemet. Og hver gang astronomer får øye på en de ikke har sett før, skal de gi den et navn.

Dette foregår etter et strengt regelsett, slik at en stein på 100 kilo ikke blir glemt i forbifarten.

For eksempel er (486958) 2014 MU69 navnet på det neste himmellegemet romsonden New Horizons skal besøke.

Hvis vi deler opp navnet slik astronomene gjør det, kan vi se systemet.

486958 betyr asteroide nummer 486958 som er anerkjent av Den internasjonale astronomiske union, IAU.

2014 viser til årstallet den ble oppdaget.

M: Astronomer deler opp året i halve måneder. A betegner himmellegemer oppdaget 1.-15. januar, B betyr 16.-31- januar, og så videre.

De hopper over bokstaven I fordi den ligner på tallet 1. New Horizons neste mål ble oppdaget i slutten av juni – derfor får den bokstaven M.

U: Innenfor den halve måneden får himmellegemene et tall som viser rekkefølge. Den første får bokstaven A og så videre. Altså er dette nr. 20.

69: Når astronomer finner 25 asteroider på en halv måned, har de brukt opp alle bokstavene og begynner forfra i alfabetet. Den neste asteroiden de finner, får et tall – 1 for den første, 2 for den andre og så videre.

De begynte altså forfra 69 ganger i MU-delen av 2014, før de fant nettopp dette objektet - nr. 1745 i intervallet.

Himmellegemer får også mer personlige navn i et system du kan se her, mens forklaringen på navn som Jupiter, Mars og jorda er her.