Shutterstock

Vil en astronaut eksplodere uten romdrakten?

Hvordan vil det teoretisk sett gå en astronaut uten drakt i det tomme rommet? Vil han svulme opp som en ballong og eksplodere?

En astronaut vil svulme opp og sprekke uten drakten

Et menneske som blir utsatt for forholdene i det tomme rommet, vil ikke overleve i mer enn noen få sekunder, selv om han eller hun neppe vil eksplodere. Derimot vil vedkommende straks svulme merkbart opp, samtidig som innvoller og organer blir presset ut av alle kroppsåpningene og sår eller sprekker i huden.

Årsaken er naturligvis at det ikke finnes noe trykk i det tomme rommet. Kroppen vår er tilpasset livet ved én atmosfæres trykk, som det er ved havoverflaten på Jorden, mens det i det ytre rommet er null atmosfærer. Så det er nok temmelig nær sannheten når erfarne astronauter omtaler det ytre rommet som et av de mest menneskefiendtlige miljøer det er mulig å forestille seg.

En dyphavsfisk og en astronaut deler arbeidsrisiko

I virkeligheten behøver man ikke å dra på romferd for å oppleve disse fenomenene. Dyphavsfisk som blir fanget i en trål, eksploderer ofte når de kommer opp til overflaten. Til daglig lever de under flere hundre atmosfærers trykk, som de må ha et stort indre mottrykk for å overleve. Når de plutselig befinner seg ved havets overflate, kan de eksplodere.

180 kg astronautdrakt beskytter mot svulmedød

NASAs romvandringsdrakt "EMU" veier 180 kg og gir astronautene åtte timers trygt opphold i tomt rom. Til gjengjeld tar det én time å få den på.

Få alle detaljene om astronautenes forskjellige romdrakter i artikkelen: