Luftskip skal utforske Venus

NASA har planer om å utforske Venus fra en 129 meter lang flygende kjempe fylt med helium. Senere vil romfartsorganisasjonen muligens etablere en permanent rombase for luftskip på planeten.

skyby Venus

Romorganisasjonen NASA har en plan for hvordan den glovarme naboplaneten vår Venuskan utforskes i fremtiden.

I atmosfæren over Venus' skyer vil NASA la et 129 meter langt luftskip fylt med 77 521 kubikkmeter helium sveve rundt og samle inn data. NASA er interessert i Venus fordi planeten er nærmere Jorden enn Mars, og reisetiden blir derfor kortere.

Oversiden av luftskipet skal dekkes av solceller, da det er masser av lys å omsette til energi. Den tynnere atmosfæren langt over overflaten er også fordelaktig for et luftskip.

Oppdraget foregår i Venus' høyere luftlag

Med omkring 460 grader på overflaten og en atmosfære som er 93 ganger høyere enn Jordens, er Venus ekstremt ugjestmild. Venus har også et tykt skydekke spekket med dråper av svovelsyre og metan.

Lengre oppe i skydekket, der skyene og de syreholdige dråpene er tynnet ut, er Venus noe mer behagelig å oppholde seg i. Atmosfæren er tynnere, og temperaturen bare ca. 70 grader.

Venus-luftskipet får 1044 kvadratmeter solceller på oversiden. På undersiden har det en kabin til astronauter.

VENUS-FERDENS ABC: Først robotluftskip, så permanent base

NASAs plan for Venus er inndelt i fem faser.

  1. Første fase går ut på at et mindre robotskip skal sendes av sted.
  2. Andre fase er en bemannet ferd som skal gå i bane rundt Venus i 30 dager.
  3. Tredje fase er en bemannet ferd som skal sveve rundt i atmosfæren i 30 dager.
  4. Fjerde fase er en bemannet ferd i atmosfæren i et år.
  5. Femte fase er en permanent rombase i Venus’ atmosfære.

Det er ennå ikke satt et årstall for når de fem fasene skal starte, men her kan du ta gledene på forskudd i NASAs egen animasjonsvideo om den fremtidige ferden:

Venus er NASAs neste stopp

Etter Mars er teleskopet stilt inn på Venus, der NASA har en høytravende visjon om å etablere en rombase.