Siste oppdrag: Romsonde dykker ned til dvergplanet

Romsonden Dawn vil snart fly rekordtett på dvergplaneten Ceres for å gi oss mer informasjon om jordas opphav ved å skanne etter mineraler og grunnstoffer. Manøveren er krevende, og sonden vil bruke opp sine siste krefter.

© NASA

Nasa vil presse de siste oppdagelsene ut av romsonden Dawn før den slukker for evig.

Derfor planlegger romorganisasjonen å sende Dawn nærmere dvergplaneten Ceres enn noensinne før. Fra en høyde av bare 200 km skal sonden måle innholdet av overflaten på Ceres og skanne etter tegn på et underjordisk hav.

For tiden går Dawn i bane rundt Ceres i en avstand på 38.000 km, i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter.

###

Gir oss informasjon om jorda

Tett på Ceres vil Dawns fire avanserte kameraer gi målinger med helt unike detaljer.

Sondens infrarøde kamera kan vise sammensetningen av mineraler, og et gammaspektrometer skal måle hvilke grunnstoffer Ceres inneholder. Imens vil de siste to kameraene fotografere landskapet.

Asteroider og dvergplaneter som Ceres er interessante å undersøke fordi jorda og de andre planetene ble dannet av en sky av asteroider som for mange millioner år siden kolliderte og smeltet sammen. Forskere kan derfor se tilbake i tid ved å undersøke romsteinene.

Krevende oppdrag

Etter ti år på farten har Dawn snart ikke har mer drivstoff igjen, og oppdraget vil tære kraftig på sondens krefter.

Flyvningen tett på Ceres er energikrevende fordi tyngdekraften fra dvergplaneten trekker kraftigere i Dawn enn når sonden er lenger fra overflaten.

Nasa vil til slutt bruke de siste restene av drivstoff på å fly Dawn så langt unna at den ikke styrter ned og forurenser Ceres når den stenges ned 2018.