Shutterstock

Saturn-måne har 300 meter dypt hav

Månen Titan har store og dype hav av flytende metan på overflaten, viser ny forskning. Oppdagelsen baner veien for Nasas drøm om å sende den første ubåten på romreise.

Analyser av radarmålinger viser at Saturn-månen Titan har hav som er dype nok til at de kan utforskes av ubåter.

Målingene er foretatt av romsonden Cassini i 2014, men først nå har forskere fra Cornell University i USA benyttet dataene til å måle dybden til månens største hav, Kraken Mare.

Havet er på størrelse med Det kaspiske hav og består av flytende metan tilsatt en porsjon etan og nitrogen.

Havet Kraken Mare nær ved Titans nordpol er 1000 kilometer på det bredeste. Det rommer om lag 80 prosent av månens væske.

© Shutterstock & Agenzia Spaziale Italiana/USGS/JPL-Caltech/NASA

Forskerne regnet seg fram til dybden ut fra tidsforskjellen mellom de radarsignalene Cassini sendte og de reflekterte signalene fra overflaten og havbunnen.

Midt i havet var det ingen signaler fra havbunnen, så her er dybden med sikkerhet over 100 meter og sannsynligvis helt oppe i 300 meter.

Titans metan er som jordens vann

Analysene tok høyde for at radarsignalene dempes av ulike væsker, og forskerne kunne derfor også se at blandingsforholdet mellom metan, etan og nitrogen svarer til det som har blitt målt andre steder på Titan.

Det bekrefter at væsken inngår i et globalt kretsløp med fordamping og nedbør, på samme måte som vann gjør det på jorden.

© NASA

Ubåt skal utforske metanhavet på Titan

Forskere hos Nasa har allerede begynt å designe den ubåten de håper å sjøsette i Titans største hav i 2040.

Kameraer plassert i ubåtens tårn og snute tar bilder over og under overflaten.

Antenne langs «ryggfinnen» sørger for direkte kontakt med jorden når ubåten er på overflaten.

Ekkolodd måler avstanden til havbunnen.

Sonde på ubåtens buk tar prøver av havbunnen.

Sonarer plassert på siden av ubåten skanner omgivelsene.

Fire propeller drevet av elektriske motorer gir ubåten framdrift.

Titan er den eneste andre kloden i solsystemet med væske på overflaten, og det store spørsmålet er om flytende metan kan spille samme rolle for utvikling av liv – på samme måte som vann har gjort hos oss.

Sju år gammel drøm

Den store havdybden innebærer at et av de mest visjonære prosjektene i utforskningen av Titan gir god mening.

I sju år har forskere ved Nasa arbeidet med ideen om å sende en ubåt til Kraken Mare for blant annet å undersøke havbunn, strømforhold og tidevann. Prosjektet er fortsatt ikke endelig vedtatt, men vil eventuelt gjennomføres omkring år 2040.