T. Wakayama, Uni. of Yamanashi
mus, sæd, rummet

Sæd fra mus kan overleve i verdensrommet i årevis

I det hittil lengste forsøket på ISS har forskere konstatert at seks års opphold i verdensrommet ikke påvirker sædkvaliteten.

Etter et forsøk med langtidsoppbevaring av sæd på Den internasjonale romstasjonen, ISS, har forskere bevist at sæd fra mus fint kan overleve minst seks år i verdensrommet. Det er en god nyhet for både dagens og morgendagens romreisende.

Hvordan reproduksjonsevnen påvirkes av stråling utenfor jordens beskyttende atmosfære, kan ikke simuleres presist i forsøk på jorden, så en gruppe japanske forskere frysetørket sæd fra tolv mus.

Tre sædpakker fra hver mus ble sendt til langtidsoppbevaring på romstasjonen, og en sædpakke fra hver forble på jorden.

Romsæden ble hentet tilbake på jorden i tre omganger etter henholdsvis et, tre og seks år. Deretter rehydrerte forskerne sæden og befruktet ferske museegg med både romsæd og sæd som ikke hadde forlatt jorden.

Etter drektighetsperioden kunne forskerne konstatere at oppholdet i verdensrommet bare hadde en liten effekt på sæden.

ISS, mus, unger

Mus som stammet fra sæden som hadde vært om bord på ISS i seks år, hadde igjen skavanker, og kunne få unger selv.

© NASA/Teruhiko Wakayama, Uni. of Yamanashi

Sæden var så å si like god. Ungene som stammet fra romsæd, hadde ingen fysiske skavanker. Og da den siste forsøksmusen døde etter et par år, kunne forskerne konstatere en liten forskjell: Levealderen hos rommusene var marginalt redusert.

Forsøket viser at mannlige astronauter ikke trenger å frykte at arbeidet ødelegger evnen til å få barn, selv etter lange opphold i verdensrommet.

Det ser også ut til at sæd i framtiden kan tas med på lange romreiser og brukes av kolonister på fjerne planeter.