Så mye tjener Nasas astronauter

De setter livet på spill når de setter inn seg den lille mannskapsmodulen på tuppen av den enorme raketten. Og de gjør det ikke for pengenes skyld.

Astronaut
© Shutterstock

Det krever en universitetsgrad i et vitenskapelig fag eller at du er ingeniør. Dessuten må du ha minst tre års arbeidserfaring eller 1000 pilottimer i et jetfly.

Og så må du være amerikansk statsborger.

Nåløyet er ekstremt trangt for de som vil bli en av Nasas utvalgte astronauter. Og søknadsprosessen er beinhard – selv om du oppfyller alle kravene.

0,07% når gjennom nåløyet

I 2017 søkte 18 300 kvalifiserte personer om opptak i det amerikanske astronautprogrammet. Bare tolv ble tatt inn.

De tolv personene kan se frem til intens trening og reiser med gigantiske transportmidler til verdens dyreste laboratorium, Den internasjonale romstasjonen, ISS.

Og forhåpentligvis er det opplevelsene som har fått folk til å søke – lønnsnivået for en Nasa-astronaut er nemlig ikke imponerende.

Lønn som en lege

Nasa er et statlig organ, og derfor er astronauter offentlig ansatte, og lønnsnivået blir fastsatt av den amerikanske staten. I 2018 er begynnerlønnen for en astronaut 63 600 dollar i året, og det kan stige til 98 317 dollar i året.

Det er mellom 490 000 og 760 000 kroner. De starter altså litt over lønnsnivået til en gjennomsnittlig norsk sykepleier og ender litt under lønnsnivået til en gjennomsnittlig norsk overlege.