SpinLaunch

Rund katapult skal skyte satellitter ut i verdensrommet

Metoden er billigere og mer klimavennlig enn å bruke rakettdrivstoff, men det finnes utfordringer.

Det ligner ikke noe man noen gang har sett før: en gigantisk, strømdrevet sentrifuge som sender gjenstander ut i verdensrommet i 8000 km/t. Men det er akkurat det amerikanske SpinLaunch har satt seg som mål med et nytt testanlegg i delstaten New Mexico i USA.

Romselskapet har arbeidet med det kinetiske oppskytingssystemet siden 2015. Sentrifugen er 50,4 meter høy, 4,4 meter høyere enn Frihetsgudinnen i New York, og den har gjennomført en vellykket prøveoppskyting helt uten bruk av rakettdrivstoff.

Centrifuge, New Mexico, SpinLaunch

Sentrifugen er 50,4 meter høy, 4,4 meter høyere enn Frihetsgudinnen i New York.

© SpinLaunch

Her ble en tre meter lang rakett kastet flere kilometer opp i været selv om systemet bare leverte 20 prosent av kapasiteten. Målet var å forstå påvirkningene på lasten fra de voldsomme g-kreftene ved en sentrifugal oppskyting.

Prøvelasten besto av vanlig elektronikk som mobiltelefoner, kameraer og teleskoplinser. De skulle simulere komponentene i en virkelig satellitt, og ifølge selskapet tok ingenting skade under oppskytingen.

Men det blir noe annet i 2024, når SpinLaunch håper å kaste kommersielle satellitter ut i verdensrommet med en katapult som er tre ganger så kraftig som denne.

Da vil raketten bli sentrifugert i et vakuumkammer med en hastighet på 8000 km/t og slynget opp i 61 kilometers høyde før rakettens egen motor akselererer ytterligere til 28 200 km/t for å få satellitten til sitt endelige reisemål.

Lasten vil i løpet av oppskytingen bli utsatt for 10 000 G, noe som er ekstremt utfordrende for innholdet. Hvis teknologien fungerer i stor skala, forventer SpinLaunch å redusere kostnadene for en satellittoppskyting med 95 prosent.

Raket, SpinLaunch, katapult

Raketten skal slynges 61 kilometer opp i luften før en motor akselererer til 28 200 km/t for å få satellitten til sitt endelige reisemål.

© SpinLaunch