Shutterstock & ESA/ATG medialab
Jupiters måner rumsonde

Romsonde reiser til solsystemets største vannland

Glem Mars, Venus og de andre planetene. I jakten på liv i verdensrommet er det bedre sjanse på månene. Nå reiser romsonden JUICE ut for å utforske tre kloder ved Jupiter som alle gjemmer på nøkkelen til livet under isen: massevis av vann.

I desember 2034 skyller klappsalver og jubelrop gjennom ESAs kontrollrom i Darmstadt i Tyskland. Og det er god grunn til begeistringen. Da beveger romsonden JUICE seg – etter mer enn elleve års reise gjennom solsystemet – inn i en stabil bane rundt den store Jupiter-månen Ganymedes.

Begivenheten er en milepæl i romfartens historie. Det vil være første gang menneskeheten sender et romfartøy i bane rundt en fremmed måne.

Det blir kulminasjonen av et ambisiøst og prestisjetungt prosjekt som ESA bestemte seg for å gjennomføre allerede i 2012.

Hav under isen kan inneholde beviset for at liv kan oppstå andre steder enn på jorden.

JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) er ESAs flaggskipsoppdrag til Jupiter, og målet er å undersøke tre av planetens store, isdekkede måner i detalj.

Ved hjelp av en lang rekke måleinstrumenter håper forskerne å få mye mer kunnskap om månenes historie, oppbygning og geologiske krefter – og kanskje til og med få svar på det store spørsmålet: Kan månenes skjulte hav være hjemsted for liv?

Hvis det er tilfellet, vil det ikke bare være århundrets oppdagelse, men et bevis på at livet kan oppstå andre steder enn på jorden – og at vi dermed ikke selv bare er en enkeltstående tilfeldighet.

Alt er gjennomtestet på forhånd

Prislappen på JUICE-prosjektet forteller hvor stor satsingen er for den europeiske romorganisasjonen. Når Ariane 5-raketten sender av sted sonden fra romhavnen i Fransk Guyana i april 2023, brenner ESA bokstavelig talt av 1,5 milliarder euro.

Derfor er romsonden på forhånd testet på alle tenkelige måter. Testene er blant annet gjennomført i ESAs store romsimulator – et 10 meter bredt og 15 meter høyt vakuumkammer som kan etterligne de forholdene JUICE-sonden vil møte på reisen.

JUICE i rumsimulator

JUICE-sonden senkes ned i ESAs store romsimulator, der den gjennom flere uker utsettes for ekstrem oppvarming og nedkjøling i vakuum.

© ESA/Lightcurve Films

Simulatoren har blant annet testet om sondens uvanlig store solcellepaneler på i alt 85 m2 – de største noen gang på et interplanetarisk romfartøy – virker som de skal.

Ved oppskytingen er de i alt ti panelene foldet sammen i Ariane 5-raketten, og det blir helt avgjørende for oppdraget at de folder seg ut på riktig måte.

Solpanelene skal både sørge for at sonden har nok drivstoff til hele reisen, og at det er strøm til de vitenskapelige instrumentene om bord.

Romsonden må tåle temperatursvingninger på 430 grader.

Når den 6,2 tonn tunge romsonden er sendt ut i verdensrommet og panelene er foldet ut, vil ESAs operatører trolig puste lettet ut. Men det vil fortsatt ligge en rekke utfordringer foran dem.

På reisens første del må sonden gjennom flere tette forbiflyvninger av jorden, månen og Venus før den endelig setter kurs utover i solsystemet, mot Jupiter.

Derfor må både sonden og panelene tåle store temperatursvingninger – fra 250 varmegrader når den er nær Venus, til 180 minusgrader ute ved Jupiter– der den også utsettes for voldsom stråling fra gasskjempen.

Raket i rummet
© ESA

Reisen til Jupiter er full av høydepunkter

JUICE-sonden drar på en begivenhetsrik reise når den i april 2023 sendes opp fra ESAs romhavn i Fransk Guyana. Underveis vil den blant annet avlegge korte visitter hos Venus og asteroidene før den kommer fram til Jupiters månesystem.

Hvis alt klaffer, kommer JUICE fram til Jupiter og planetens måner etter om lag åtte års reise. Av de i alt 80 månene skiller en kvartett på fire seg ut: Io, Europa, Ganymedes og Callisto. De går under fellesbetegnelsen de galileiske månene fordi de ble oppdaget av Galileo Galilei, som så dem i kikkert i 1610.

Tre av fire måner har mengder av vann

Månen Io ligger nærmest Jupiter og er den kloden i solsystemet som har den kraftigste vulkanske aktiviteten – men det er de tre andre som er interessante for JUICE-sonden.

De viser nemlig spor etter enorme mengder flytende vann – og dermed også mulighet for liv. Selv om månene er dekket av over hundre kilometer tykk is, har de sannsynligvis et søkkvått indre i form av hav som astronomene mener inneholder minst ti ganger så mye vann som havene på jorden.

Målinger foretatt av romsonden Galileo midt på 1990-tallet viste at Jupiters magnetiske feltlinjer forvrenges i området rundt Europa på en måte som tyder på en elektrisk ledende væske i månens indre. Den mest opplagte kandidaten er saltvann, som er en god strømleder.

Med Hubble-romteleskopet har astronomer senere funnet bevis for geysirer som spyr vanndamp 160 kilometer ut i verdensrommet gjennom sprekker i Europas is.

Gejsere på Europa

Fra sprekker i isen på Europa skyter geysirer opptil 160 kilometer ut i verdensrommet.

© NASA’s Goddard Space Flight Center/Katrina Jackson

Rundt Ganymedes er det observert tilsvarende forstyrrelser av Jupiters magnetfelt, og også her har Hubble-teleskopet styrket mistanken om flytende vann ved å påvise spor etter vannmolekyler i månens ultratynne atmosfære.

Dessuten ser også Callisto ut til å påvirke Jupiters magnetfelt, selv om indikasjonene på hav under isen ikke er like sikre her.

Atmosfærene på månene er altfor tynne til at flytende vann kan eksistere på overflaten, men påvirkningen fra Jupiters gravitasjonsfelt gjør at det kan finnes lenger nede.

På samme måte som jorden og månen trekker på hverandre, drar gasskjempen så voldsomt i månene sine at det oppstår en tidevannseffekt som varmer opp de indre ismassene til smeltepunktet.

Vann og liv henger sammen

Astronomenes interesse for flytende vann skyldes at vi her på jorden kan finne liv overalt der vannet ikke er frosset til is. Selv på de dypeste havbunnene finnes det hydrotermiske kilder som både leverer varme, mineraler og salter som er nødvendige for livet.

Kanskje er de tre jupitermånene, akkurat som søstermånen Io, vulkansk aktive, men bare nede på bunnen av havene i stedet for på overflaten. Det ville skape miljøer rundt hydrotermiske kilder, som vi kjenner fra jorden.

Jupiters måner og vand
© Shutterstock

Jupiters måner er søkkvåte

Jorden er kjent som den blå planeten, dominert av vann. Men faktisk er kloden vår knusktørr sammenlignet med Jupiters måner Europa, Ganymedes og Callisto. Her ser du hvor mye flytende vann de har.

JUICE-sonden får heldigvis mer enn én sjanse til å samle inn data ved hver måne. I løpet av de tre årene sonden går i bane rundt Jupiter, vil den i alt foreta om lag tretti forbiflyvninger av månene. Med det medbrakte magnetometeret vil sonden forhåpentligvis levere de endelige bevisene for at havene på månene finnes.

Med spektrometrene sine skal romfartøyet dessuten snuse opp de molekylene som finnes i månenes atmosfærer, og som blant annet på Europa kan stamme fra geysirene.

Callisto får besøk 12 ganger i en høyde ned til 200 kilometer over overflaten. Her skal romsonden også undersøke hvorfor månen har en tynn atmosfære av CO2, oksygen og hydrogen som hele tiden blir fornyet.

Radar ser gjennom isdekket

Ved Ganymedes kan JUICE-sonden foreta ekstra grundige studier når den avslutter oppdraget sitt ved å gå i en stabil bane rundt månen i 500 kilometers høyde. Det gir god tid til å samle data om både overflaten, undergrunnen og den tynne atmosfæren.

JUICE leter etter damp, vann og is

Romsonden tar med et arsenal av vitenskapelige instrumenter som skal undersøke vannet på Jupiters måner – uansett om det er i form av is på overflaten, flytende vann under bakken eller damp i atmosfæren.

Shutterstock & Malene Vinther

1 Kamera kartlegger isens historie

Kameraet med navnet JANUS skal ta bilder av ismånenes overflater med en oppløsning på tre meter per bildepunkt. Bildene kan fortelle om isens alder og de geologiske kreftene som har formet den.

Shutterstock & Malene Vinther

2 UV-lys analyserer damp

Et 5,2 kilo tungt instrument ved navn UVS gjør målinger av ultrafiolett lys for å avsløre molekyler i de geysirene som skyter ut fra blant annet Europa. Målingene kan kanskje vise om det finnes liv i havet under isen.

Shutterstock & Malene Vinther

3 Radar finner vannlommer

Radaren RIME sender ved hjelp av en 16 meter lang antenne ut radiosignaler på ni megahertz. Radaren kan måle isens oppbygning ved en dybde på opptil ni kilometer og blant annet avsløre sprekker med vann.

Shutterstock & Malene Vinther

Ganymedes er med en diameter på 5260 kilometer den største månen i solsystemet og faktisk større enn planeten Merkur. JUICE-sonden vil forsøke å finne ut hva som er under overflaten.

Blant romsondens i alt ti instrumenter finner vi radaren RIME, som kan skanne isen ned til ni kilometers dybde. Isen er mye tykkere enn det, men radaren kan avsløre sprekker i undersiden der det flytende vannet er nærmere overflaten.

Dermed kan radarmålingene en gang for alle slå fast at Ganymedes ikke er en bunnfrossen isklode.

RIME radar

Et av de viktigste instrumentene på JUICE er radaren RIME, som skal skanne isen på månene. Her testes en modell av radarens antenne i et akustisk laboratorium i Nederland.

© ESA–M. Cowan

JUICE-sonden vil holde seg i bane rundt månen i et års tid og jevnlig bruke rakettmotoren sin til å justere flyhøyden. Når den ikke har mer drivstoff igjen, mot slutten av 2035, vil sonden gradvis miste høyde og ende med å styrte på månens overflate.

Forhåpentligvis har sonden da skaffet forskerne så detaljerte data at de kan få svar på alle spørsmålene om ismånenes skjulte hav.

Ellers må astronomene sette sin lit til en annen romsonde, som etter planen ankommer i 2030.

Rumsonden Europa Clipper over Jupiter

Romsonden Europa Clipper, som sendes mot Jupiter i 2024, skal bruke fire år på å undersøke månen Europa.

© NASA/JPL-Caltech

Nasas sonde Europa Clipper, som sendes av sted i oktober 2024, skal i løpet av en rekke forbiflyvninger av Europa blant annet prøve å fange opp spor av salter, aminosyrer, karbon, oksygen, svovel og andre av livets byggeklosser.

Dermed blir Jupiters store måner blant de mest populære reisemålene for romfarten det neste tiåret – for det er nettopp her vi kanskje kan finne bevisene for at liv kan oppstå på fjerne kloder i solsystemet, helt uavhengig av livet på jorden.