Ødelegges ikke romskip av romstøv?

Hvordan har det seg at romskip ikke blir truffet og ødelagt av rompartikler som beveger seg med stor fart?

rum shuttle på vej mod rummet
© Shutterstock

Romskip og satellitter blir konstant truffet av partikler i rommet. Heldigvis er partiklene så små at de ikke forårsaker skade selv om de kommer susende i hastigheter på atskillige kilometer per sekund. Romskipene er utstyrt med et skjold som gir vern mot objekter med en diameter på opptil en centimeter, og faren for at rom-skipet blir truffet av større objekter, er ikke veldig stor. I universet er det nemlig langt mellom de store steinene som kan utgjøre en fare. Forekomsten av partikler avtar i takt med partiklenes økte størrelse, og beregninger viser at Jorden bare blir truffet av maksimalt 10 nevestore steiner per døgn. Det er lite sett i lys av Jordens samlede areal, som utgjør en halv milliard kvadratkilometer. Når man innen romfarten bagatelliserer faren for sammenstøt med rompartikler, er det utelukkende denne formen for statistikk man skjeler til. For hvis uhellet først er ute, og et romfartøy blir truffet av en nevestor stein, får det katastrofale konsekvenser. Steinens høye hastighet tilsvarer at den i kraft av sin bevegelse rommer en energi som utgjør det samme som cirka 100 kilo sprengstoff, og selv en betydelig mindre stein ville hatt en ødeleggende effekt. Forekomsten av denne typen ”romsteiner”avhenger sterkt av posisjonen i solsystemet. Utenfor solsystemet, ute i rommet mellom stjernene, er det i praksis fullstendig tomt. Selv ytterst i solsystemet, i områdene som heter Oorts sky og Kuiperbeltet, er det ubegripelig god manøvreringsplass for et romskip, så også der kan man tillate seg å se bort fra faren for å kollidere med en romstein.