SHUTTERSTOCK/Reaction Engines Ltd

Hybridmotor skal sende fly til verdensrommet

Ingeniører har tatt et avgjørende skritt mot drømmen om et supersonisk fly som når opp i 6000 km/t. Flyet vil kunne krysse Atlanterhavet på få timer og nå ut til verdensrommet.

Fem ganger raskere enn lyden – det er hastigheten det den europeiske romfartsorganisasjonen, ESA, håper å oppnå med sitt framtidige supersoniske romfly.

Motoren som skal klare oppgaven, har allerede bestått en avgjørende prøve. I et testsenter i USA blir kjøleanlegget for motoren gjort klart å håndtere de ekstremt kraftige luftstrømmene som oppstår når flyet når sin maksimumshastighet.

Da blir luften som strømmer inn i motoren, varmet opp til over 1000 grader, og kjøleanlegget må senke temperaturen lynraskt for å unngå at delene i motoren smelter.

Kjøleanlegget kunne i testen avkjøle luftstrømmen til -150 grader på under en tyvendedel av et sekund.

© SHUTTERSTOCK/Reaction Engines Ltd

Hybridmotor utnytter oksygenet i atmosfæren

Den såkalte SABRE-motoren er en mellomting mellom en jetmotor og en rakettmotor. Ved å bruke oksygen fra atmosfæren til forbrenningen kan flyet unngå de store oksygentankene vanlige raketter må ta med seg.

Glovarm luft strømmer inn

Mens flyet er i under 25 kilometers høyde, trekker motoren inn luft. På grunn av hastigheten, mach 5, når luften en temperatur på over 1000 grader.

Luften avkjøles på et øyeblikk

Luften blåses gjennom varmeveksleren, som består av tusenvis av tynne rør fylt med flytende hydrogen. Luften avkjøles til -150 grader på 1/20 sekund.

Oksygen og hydrogen driver fram flyet

Luften blandes med hydrogen, og blandingen antennes i motoren. Først når flyet har nådd 25 kilometer, skifter det til oksygen fra medbrakte tanker.

Motoren går fra jet til rakett

Den såkalte SABRE-motoren som blir utviklet av det britiske firmaet Reaction Engines, kombinerer teknologien i en jetmotor og en rakettmotor.

Så lenge flyet befinner seg i den nederste delen av atmosfæren, trekker motoren inn luft, komprimerer den og blander den med drivstoffet av hydrogen, før det antennes i rakettmotoren.

Først når flyet kommer opp i 25 kilometers høyde, der luften er for tynn til at motoren kan utnytte den, lukker den jetinntaket og skifter til oksygen fra de tankene flyet har med om bord.

Deretter virker motoren som en tradisjonell rakettmotor, helt til flyet beveger seg 25 ganger raskere enn lyden.

Et romfly utstyrt med en SABRE-motor kan nå en hastighet som er over fem ganger høyere enn et vanlig rutefly.

Y-aksen indikerer hastighet i mach (ganger lydens hastighet)

SHUTTERSTOCK/Reaction Engines Ltd

Boeing 777

Normalt flyr kommersielle fly med en hastighet på 880–926 km/h i en høyde av 10-12,5 kilometer.

SHUTTERSTOCK/Reaction Engines Ltd

Concorde

Concorde-flyet ble brukt kommersielt fra 1976 til 2003 og kunne fly fra London til New York på 3 timer og 30 minutter med en topphastighet på mach 2,04.

SHUTTERSTOCK/Reaction Engines Ltd

SR-71 Blackbird

Så langt har verdens raskeste fly vært spionflyet Lockheed SR-71 Blackbird, som lettet i 1964. Flyet hadde en toppfart over mach 3,2 og en maksimal flyhøyde på 25,9 kilometer.

SHUTTERSTOCK/Reaction Engines Ltd

Romfly med SABRE-motor

Flyet vil ha en toppfart mer enn 25 ganger lydens hastighet og ville kunne fly helt til verdensrommet.

SHUTTERSTOCK/Reaction Engines Ltd

Hemmeligheden ligger i luften

Ideen med en rakettmotor som bruker oksygen fra luften, er sentral for romflyet, for det innebærer at det kan klare seg med mye mindre flytende oksygen enn vanlige raketter.

Det sparer masse vekt og gir flyet en større nyttelast, noe ESA blant annet vil utnytte til å frakte astronauter og utstyr til Den internasjonale romstasjonen, ISS.

Beregninger har vist at et romfly med SABRE-motor kan frakte like mye gods ut i verdensrommet som en dobbelt så tung rakett.