NASA: Til Mars på tre dager

Enorme lasere skal få fremtidens romfartøy opp i hastigheter som nærmer seg lysets, og teknologien er allerede på plass, sier NASA-forsker, som mener å kunne nå Mars på tre dager og ser reiser til planeter utenfor solsystemet som nærliggende.

Solsystem profil

Det fortoner seg som vanvittig science-fiction og noe som er hentet ut av Star Wars – å komme til Mars på tre dager, men NASA mener det i fullt alvor.

Enorme lasere skal skyve romfartøy tett innpå lysets hastighet og legge både Mars, vårt eget solsystem og vårt nærmeste nabosystem, Alpha Centauri, åpne for besøk fra Jorden.

Og teknologien eksisterer allerede, sier NASAs sjefforsker på området, Philip Lubin, som nå har fått støtte til å utvikle et fungerende romfartøy drevet av laserlys – såkalt "fotonisk fremdrift".

5 ganger fortere til Mars

Ifølge Lubin vil et lett, ubemannet fartøy med "fotonisk fremdrift" ifølge beregningene kunne nå Mars på bare tre dager og gjøre mennesket i stand til å utforske universet utenfor vårt eget solsystem.

Et bemannet romskip vil kunne nå Mars på under en måned mot de 5 månedene NASA kalkulerer med at reisen tar med Space Launch System, SLS.

"Det er ingen grunn til at vi ikke bare kan sette i gang," sier Lubin, som forklarer at ultratynne metallseil på romfartøyene vil fange energien fra enorme lasere plassert på Jorden.

Energien i laserstrålen vil kunne akselerere ett lett romskip til 26 % av lysets hastighet på bare ti minutter, mens et tradisjonelt romskip, slik vi kjenner det, aldri kommer over 3 % av lysets hastighet.

Mars åpner veien til Alpha Centauri

Lysbølger har ingen masse, men masser av energi, og denne energien overføres som bevegelse til romskipet når lyset treffer og reflekteres av det ultratynne metallseilet.

Og jo lenger laseren overfører energi til romskipet, desto mer energi overføres, og jo nærmere kan det komme lysets hastighet, noe som åpner for en enorm mulighet til å besøke planeter som før var helt utelukket.

"Vi vil kunne sende et 100-kilos romfartøy til Mars på få dager. Innenfor en radius på 25 lysår er det faktisk enkelte planeter å besøke hvor det kan være mulig å finne liv," sier Lubin og presiserer:

"Den nærmeste er i Alpha Centauri, som er omtrent fire lysår unna," sier Lubin, som sammen med sitt team om kort tid ventes å gå i gang med praktiske eksperimenter.

Se NASA 360 med Philip Lubin her: