Radioteleskop CHIME Canada

Mystisk radiosignal fra fjern galakse

Forskere i Canada har fanget opp et radiosignal med lyd som minnet om en rask hjerterytme.

Vanligvis er radiosignaler fra verdensrommet lett gjenkjennelige. De varer sjelden mer enn noen få millisekunder, noen signaler blir gjentatt – og noen gjentas faktisk i et forutsigbart mønster.

Men nå har astronomer ved CHIME-radioteleskopet i Canada fanget opp et høyst usedvanlig radiosignal. Signalet hadde sin opprinnelse i en fjern galakse, det varte i tusen ganger lenger enn vanlig, og det hadde en hjerterytme-lignende frekvens – bare raskere.

«Signalet var høyst uvanlig. Signalet – navngitt FRB 20191221A – ble gjentatt for hvert 0,2 sekund. Og lød som boom, boom, boom», forteller Daniele Michilli, forsker ved MITs institutt for astrofysikk og romforskning.

En sky av plasma

Astronomene har imidlertid en teori om radiosignalets opprinnelse. Det antas å komme fra enten en pulsar, en nøytronstjerne som sender ut radiobølger fra magnetiske poler, eller et magnetar, en nøytronstjerne som har et veldig kraftig magnetfelt.

Nærmere studier av radiosignalet tyder dessuten på at det rundt signalkilden er en skyformasjon av plasma.

Forskerne ved Chime-teleskopet håper å ta imot flere radiosignaler i stil med FRB 20191221A. Det vil i så fall kunne fortelle mer om signalets opprinnelse.

Mange objekter i universet – også stjerner og svarte hull – sender ut radiostråling som kan fanges opp av radioteleskoper. Det skjedde første gang i 1931, da den amerikanske fysikeren Karl Jansky fanget opp radiostråling fra Melkeveien.