Shutterstock

Mars-rover finner liv i knusktørr ørken

Nasas neste Mars-rover har klart å finne DNA-spor dypt nede i den ugjestmilde Atacamaørkenen i Chile. Dermed er roboten klar til å reise mot den røde planeten i 2020.

Nasa har nå gjennomført et forsøk som skal forberede dem på de neste Mars-ferdene, som skal lete etter spor av liv på den røde planeten.

Allerede neste år sender Nasa av gårde sin neste rover, Mars 2020, og når den setter hjulene i Mars-støvet i 2021, skal den hente boreprøver i opptil to meters dybde og lete etter organiske molekyler.

Det samme skal ESAs kommende rover, Rosalind Franklin, som er oppkalt etter vitenskapskvinnen som var med på å avsløre DNA-molekylets struktur.

Som en slags generalprøve gjennomførte forskerne eksperimenter i Atacamaørkenen i Chile, der forholdene som minner om det sonder vil møte på Mars.

Ørkenen er knusktørr, og i noen regioner har det ikke vært nedbør på flere hundre år. Dessuten er bakken veldig saltholdig, og overflaten er utsatt for mye UV-stråling fra sola.

Forskerne sendte en rover ut i ørkenen, med instrukser om å hente opp boreprøver fra 80 centimeter under bakken. Senere ble prøvene undersøkt for DNA-spor, og selv i dette ugjestfrie miljøet var det hardføre mikrober til stede.

Nasas rover har funnet DNA-spor i boreprøver fra Atacama­ørkenen, der sanden minner mye om sanden på Mars.

© Carnegie Mellon University

Tilsvarende boringer har tidligere gitt det motsatte resultatet. Da var det ikke mulig å påvise DNA, noe som førte til konklusjonen at jordlagene i den tørreste delen av Atacama var blottet for liv.

Årsaken til de ulike resultatene er antagelig at mikrobene i ørkenen er veldig spredt, og det understreker at det også på Mars blir nødvendig med mange prøver før forskerne kan trekke noen endelige konklusjoner.