Laserkanoner skal rydde opp i verdensrommet

Satellitter utstyrt med laserkanoner kan luke i den enorme mengden romskrot som omgir jorda.

© Shutterstock

Over 60 år med utforskning har fylt området rundt jorda med romskrot.

Millioner av menneskeskapte objekter i ulik størrelser går i bane. Avfallet er rester av raketter, utrangerte satellitter og fragmenter fra kollisjoner.

I en ny studie foreslår kinesiske forskere fra Air Force Engineering University en løsning: Skyt ned skrotet med laserkanoner.

Gjennom en rekke datasimuleringer har forskere vist at det er mulig å skyve til gjenstandene som går i bane rundt jorda. Nøkkelen er en pulserende laserstråle med høy energi.

Jorda er omgitt av en sky av romskrot.

© NASA

På den måten vil forskerne sende skrotet ned mot jordas atmosfære, der det vil brenne opp.

For å få riktig vinkel må laserkanonene plasseres på satellitter.

Smådeler er også farlige

Romskrotet utgjør en betydelig fare for romfarten, særlig for romstasjoner. Med en hastighet på 28.200 km/t kan selv smådeler gi alvorlige skader - for eksempel på vinduer på romskip.

Det er derfor avgjørende for romfartsorganisasjonene å rydde opp i virvaret av skrot.

Og at Kina nå tar fatt i problemet, er spesielt viktig. Landet er nemlig ansett for å være en av de største syndere på området.

I 2007 stod de for eksempel bak en anti-satellitt-missiltest som sendte en sky av 3000 vrakdeler ut i verdensrommet - den største samlede skyen av romskrot målt noen gang.