Kan man se satellitter uten å bruke kikkert?

Det hender rett som det er at man en sen aften eller tidlig morgen kan se et lyspunkt som beveger seg i jevn hastighet over himmelen, men plutselig bare blir borte. I så fall er det en satellitt man har sett passere. At den brått forsvant, skyldes at satellitten i kretsløpet rundt Jorden er kommet inn i jordskyggen, slik at den ikke lenger reflekterer lyset fra Solen. Betrakter man det fra satellittens side, var det Solen som gikk ned som vanlig om kvelden. Satellitter flytter seg rundt Jorden i svært ulike baner avhengig av hvorfor de er der.

TESS teleskopet i rummet
© Shutterstock

Det hender rett som det er at man en sen aften eller tidlig morgen kan se et lyspunkt som beveger seg i jevn hastighet over himmelen, men plutselig bare blir borte. I så fall er det en satellitt man har sett passere. At den brått forsvant, skyldes at satellitten i kretsløpet rundt Jorden er kommet inn i jordskyggen, slik at den ikke lenger reflekterer lyset fra Solen. Betrakter man det fra satellittens side, var det Solen som gikk ned som vanlig om kvelden. Satellitter flytter seg rundt Jorden i svært ulike baner avhengig av hvorfor de er der. Generelt sett er det slik at jo høyere bane en satellitt har, desto lengre tid bruker den på et enkelt omløp – og desto verre er det også å få øye på den. Geostasjonære satellitter i baner nesten 36 000 kilometer oppe kan ikke betraktes med det blotte øye, mens det er lett å få øye på den internasjonale romstasjonen ISS som beveger seg i en bane cirka 340 kilometer over Jorden. ISS bruker bare et og et halvt minutt på å flytte seg fra horisont til horisont.