Kan man lande på Jupiter?

Hva ville skjedd hvis man prøvde å sette et romskip ned på Jupiter, som er en gassplanet?

Jupiter med solen over sig
© Shutterstock

Allerede i desember 1995 sendte NASA den første romsonden ned gjennom Jupiters atmosfære. Sonden overlevde i cirka en time til den hadde nådd knapt 200 kilometer ned. Da ble den knust av et trykk som utgjorde mer enn 20 atmosfærer. Jupiterhar nemlig ingen fast overflate, bare en atmosfære av hydrogen og helium samt noen andre stoffer i beskjeden grad. Atmosfæren blir stadig tettere og går til slutt over til å være et hav av flytende hydrogen. Selv det mest robuste romskip ville knuses og fordampe før det nådde ned til hydrogenhavet. Trykket og temperaturen i Jupiter når raskt svært høye verdier. Situasjonen ville for øvrig vært den samme om man prøvde å lande på Saturn, som er den nest største planeten i vårt solsystem.