Kan man lage kunstig tyngdekraft?

I science fiction-filmer beveger besetningen seg alltid rundt i romskipet som om det var den samme tyngdekraften om bord som her på jorden. Er det, eller vil det en dag bli mulig, å skape kunstig tyngdekraft om bord i et romskip?

Indersiden af en rumstation
© Shutterstock

Kunstig tyngdekraft er ikke ren science fiction. Det er tvert imot en uløselig del av Einsteins generelle relativitetsteori, som er den moderne fysikkens beste beskrivelse av gravitasjon. Einstein forestiller seg en rakett som svever fritt i rommet. Om bord i raketten er det en fysiker som også svever fritt rundt i kabinen. Så setter man i gang rakettmotoren, og raketten begynner å akselerere. Nå vil fysikeren oppleve at gulvet i kabinen kommer opp mot ham og treffer ham. Hvis han ikke visste bedre, ville han tro at det var han selv som falt ned på gulvet. Rakettens akselerasjon skaper altså kunstig tyngdekraft. Hvis man vil oppleve akkurat samme tyngdekraft som på jorden, må farten øke med 9,81 m/s hvert sekund, som tilsvarer akselerasjonen for et legeme i fritt fall på jorden. En annen måte å skape et kunstig tyngdefelt på er å la for eksempel en romstasjon rotere slik at sentrifugalkraften presser astronautene fast mot fartøyets yttervegger. Men denne formen for kunstig tyngdekraft er svært forskjellig fra den ”ekte”. Blant annet faller ikke ting loddrett ned, noe som kan føre til uventede episoder, for eksempel på toalettet.