Hvordan forsynes romstasjonen med oksygen og vann?

Der kan gå flere måneder mellom hver gang Den internasjonale romstasjonen mottar forsyninger fra jorda. Hvordan får astronautene ressurser som oksygen og vann til å holde så lenge?

Astronautene ville gått tom for vann hvis det ikke ble gjenbrukt. Vannet brukes også til å danne nytt oksygen.

© SHUTTERSTOCK

Med jevne mellomrom sendes forsyningsmoduler opp til Den internasjonale romstasjonen, ISS. De tar med alt det astronautene trenger, også vann og oksygen.

Men de seks beboere ville omkomme av oksygenmangel mellom to leveringer hvis ikke gjenbrukssystemer utnyttet ressursene om bord så effektivt som mulig.

Urin blir til drikkevann

For eksempel samles astronautenes urin inn fra toalettene og sendes gjennom et renseanlegg, der den filtreres og renses kjemisk, slik at den kan gjenbrukes som drikkevann.

Også all vanndampen som dannes i lufta i romstasjonen, blir hentet ut, renset og gjenbrukt: Dampen fra våte håndklær, svette fra treningsrommet og fukten i astronautenes egen utpust ender også i et anlegg der den kondenseres og senere renses.

Vann gir astronautene oksygen

I alt sørger systemene for at om lag 93 prosent av det vannet som fraktes opp til romstasjonen, blir gjenbrukt. Vannet er spesielt verdifullt på ISS, for det brukes også til å produsere oksygen som astronautene puster inn.

Ved elektrolyse spaltes vannmolekyler til oksygen og hydrogen. Oksygenet føres ut i kabinlufta, mens hydrogenet ikke kan brukes, så det sendes ut i verdensrommet.

Oksygen og vann holdes i sirkulasjon

Den såkalte Environmental Control and Life Support System på ISS utvinner nesten all væske og damp i kabinatmosfæren, slik at astronautene kan bruke den igjen og igjen.

1. Vann skilles fra lufta

Vanndamp i lufta kondenseres, slik at den blir flytende, og sendes til rensing. Lufta renses for CO2,slik at andelen av oksygen holdes på samme nivå som på jorda – om lag 21 prosent.

2. Urin blir til rent drikkevann

Urinen fra astronautene samles inn og bearbeides i et spesielt anlegg.

Systemet kan håndtere ni liter om dagen, noe som dekker behovet for de seks personene som til enhver tid er om bord på romstasjonen.

3. Damp i lufta blir til vann i springen

Urin og innsamlet damp sendes først gjennom et partikkelfilter som fanger de faste stoffene.

Deretter varmes væsken opp og ledes gjennom en ionveksler som fjerner uønskede stoffer oppløst i vannet.

4. Vann gir oksygen til astronautene

Noe av vannet fra rensesystemet sendes til et apparat som via elektrolyse spalter vannet til hydrogen (H2) og oksygen (O2).

Oksygenet sendes inn i kabinene til astronautene, mens hydrogenet sendes ut i verdensrommet.