Hvordan spiser man i vektløs tilstand?

Jeg har undret meg på hvordan astronauter får til å spise i rommet når både maten og de selv er vektløse. Kan dere hjelpe meg?

Astronauter der spiser i rummet
© NASA

Før de første bemannede romferdene var maten nettopp noe man bekymret seg over. Ville en vektløs astronaut overhodet være i stand til å svelge, eller ville maten klumpe seg i halsen? Av samme grunn ble de første astronautene satt til å spise, selv om turen i rommet bare varte noen få timer. Det viste seg at det gikk helt fint å svelge, men også at de ikke satte pris på den måten de måtte spise maten på. Den gangen ble den presset ut av tuber, akkurat som når vi presser ut tannkrem. Derfor ble det satt i gang et større utviklingsarbeid, og nåtidens astronauter har – sett i forhold til sine forgjengere – et herskapelig utvalg av mat og drikkevarer. Mye av maten blir oppbevart i tørket tilstand. Like før tilberedningen blir den tilsatt vann, og hvis astronauten svinger beholderen med mat forsiktig fra side til side, legger maten seg pent på bunnen. Ved å sørge for at maten er litt fuktig, unngår man problemer med smuler som svever fritt rundt i romfartøyet. Når man skal drikke, foregår det gjennom sugerør. I rommet prøver man så vidt mulig å sette av god tid til å spise, gjerne minst en time. Måltidene er et av dagens høydepunkter, og da skal man helst ikke bare sette det til livs i full fart.