Virgin Galatic
Opsendelse Space Ship Two - Virgin Galactic

Hvor mye forurenser romturisme?

Flere firmaer tilbyr nå vanlige mennesker å komme en tur ut i verdensrommet som turister. Men vil ikke alle de ekstra rakettoppskytingene bety en markant stigning i luftforurensningen?

Romturisme forurenser foreløpig ikke mye.

Kommersielle oppskytinger fra de tre største aktørene, Virgin Galactic, Blue Origin og SpaceX, kom først så smått i gang sommeren 2021 og har derfor hittil vært begrenset i antall.

Sammenlignet med den internasjonale luftfartens drivstofforbruk utgjør hele romfartsindustrien fortsatt mindre enn en prosent.

Det endrer seg imidlertid de neste årene, når for eksempel Virgin Galactic vil opp i 400 oppskytinger i året. Og da blir forurensningen betydelig.

Raketter forbrenner nemlig store mengder drivstoff for å overvinne jordens gravitasjonsfelt.

Oppskytinger kjøler kloden

Alt etter motortypen frigir rakettoppskytinger både gasser og partikler til atmosfæren.

De hyppigste partiklene er kullsot og aluminiumoksid, men begge typer forurensning virker faktisk avkjølende på klimaet.

Eksos endrer temperaturen

Romturismens samlede effekt på klimaet er fortsatt uviss, men mye tyder på at rakettene senker klodens temperatur.

Raketopsendelse - roeg
© Shutterstock

Rakettoppskytinger er nedkjølende

Raketteksos påvirker atmosfæren med karbondioksid, CO2, vanndamp, kullsot og aluminiumoksid, som blant annet reflekterer solstråler.
Klimaeffekt: Avkjøling på 0,02 watt/m2.

Bil udstoedning
© Shutterstock

Biltrafikk varmer

CO2, nitrogenforbindelser som kalles NOx, ozon og partikler fra bensinbiler påvirker bunnen av atmosfæren.
Klimaeffekt: Oppvarming på 0,2 watt/m2.

Rutefly striber paa himlen
© Shutterstock

Luftfart isolerer

Fly påvirker den nedre delen av atmosfæren med kullsot, nitrogenforbindelser, CO2 og med den isolerende effekten av hvite iskrystaller.
Klimaeffekt: Oppvarming på 0,08 watt/m2.

Det hvite aluminiumoksidet reflekterer sollys tilbake til verdensrommet, mens den svarte kullsoten tar opp sollyset og gjør det om til varme i de øvre delene av atmosfæren.

Virgin Galactics SpaceShipTwo er blant de rakettypene som vil tilføre atmosfæren ekstra kullsot. Motoren virker nemlig nærmest som et stearinlys som brenner sotende syntetisk gummi.

Romturisme skader ozonlaget

De vanligste gassene fra rakettoppskytinger er CO2 og vanndamp. En enkelt oppskyting med Falcon 9-raketten fra SpaceX slipper ut like mye CO2 som 395 flyvninger over Atlanterhavet.

Vanndamp lyder harmløst, men i de tørre, høytliggende delene av atmosfæren er det med på å bryte ned ozonlaget.

Blue Origins gjenbruksrakett, New Shepard, slipper også ut ozondrepende vanndamp siden den får energien sin ved å få forbinde oksygen og hydrogen til nettopp vann.