Shutterstock & Lotte Fredslund

Hvem eier månen?

En rekke land har planlagt måneferder, men kan en spesifikk person, stat eller bedrift gjøre krav på å eie hele eller deler av månen?

I 1967 vedtok FN den såkalte «Outer Space Treaty«, som blant annet fastslår at ingen stat kan påberope seg suverenitet over det ytre rom, samt at månen og andre himmellegemer utelukkende skal brukes til fredelige formål.

Traktaten ble i 1979 supplert av «The Moon Agreement«, som sier at månen og naturressursene der tilhører hele menneskeheten. I 2017 hadde «Outer Space Treaty» 50-årsjubileum, og da fornyet de 105 statene som opprinnelig ratifiserte traktaten, forpliktelsen sine.

Månens ressurser omfatter isotopen helium-3, som blant annet Indias romorganisasjon har undersøkt muligheten for å utvinne. Helium-3 er tiltenkt en rolle som trygt brensel i framtidens fusjonskraftverk.

Amerikaner selger månen og Mars

Tross traktatene har enkeltpersoner gjennom tiden erklært seg som de rettmessige eierne av månen – og noen har gått så langt som til å selge eiendom der. Amerikaneren Dennis Hope har etter eget utsagn oppdaget et hull i FN-traktaten, og siden 1980 har han via bedriften Lunar Embassy solgt jordlapper på fremmede kloder.

Hope har utropt seg til «President of the Galactic Government» og hevder å ha solgt nesten 2,5 millioner km2 landområder på månen samt områder av Mars, Venus, Merkur og Jupiters måne Io.