Har det vært andre dyr i rommet enn hunden Laika?

Hvor mange dyr har vært sendt på romferd, hva har formålet vært – og er det bare russerne som har gjort det?

Laika
© Nasa

Hunden Laika ble skrevet inn i verdenshistorien da den ble skutt opp i bane rundt jorden med den russiske raketten Sputnik 2 den 3. november 1957. Romkapselen var ikke konstruert for å vende tilbake til jorden, og etter seks dager døde Laika av oksygenmangel i den lille kabinen. Likevel var oppskytingen av Laika en milepæl i romforskningen.

Den viste nemlig at en levende organisme kan leve i et miljø som er helt annerledes enn på jorden. Det var det første viktige skrittet mot å sende mennesker på romferd. I rommet er det ingen gravitasjon, og vektløsheten påvirker en organisme som menneskekroppen, som på utallige måter er konstruert for å fungere under trykket av gravitasjonen.

Under et opphold i rommet tvinges blant annet nervesystemet til å omorganisere seg. Alle disse forholdene kunne forskerne studere gjennom dyreforsøkene. Russerne fortsatte med å sende hunder ut i rommet. I 1966 satte to hunder, Verterok og Ugolek, rekord med 22 dager i rommet – en rekord som ikke er overgått senere. Amerikanerne var imidlertid like aktive, men de konsentrerte seg spesielt om aper.

Allerede i 1940-årene og 1950årene hadde de skutt ut flere aper i rommet om bord på raketter. I 1951 lyktes det for første gang å få en ape tilbake til jorden i live. Apen hadde for øvrig selskap av 11 mus. Men først i 1961 greide amerikanerne å få skutt opp en ape, sjimpansen Enos, i bane rundt jorden. Et utall av dyr har i tidens løp vært på romferd, og de er stadig hyppige gjester om bord på romfartøyene. Det samme gjelder for øvrig også for planter. Blant dyrene som har fått romdåpen, er det så forskjellige arter som rotter, salamandere, bananfluer og fisk.