Forskere skyter opp musesæd i rommet

Kan vi få barn på andre planeter? Japanske forskere har sendt frosne sædprøver fra mus på romferd for å finne svaret.

Romferder

Etter en ni måneders romferd gav sædprøver fra mus opphavet til disse velskapte museungene.

© Sayaka Wakayama et al./ PNAS

Verdens romagenturer jobber på høytrykk for at vi mennesker skal spre oss til andre planeter og f.eks. ha kolonier på Mars og Månen. Men ett spørsmål presser seg på: Kan vi formere oss i rommet?

Gravitasjonen på Mars er 38 % av Jordens, mens Månens er 17 %, og så snart vi beveger oss utenfor Jordens magnetfelt, blir vi bombardert med stråling.

Forskere har ingen aning om hvordan betingelsene påvirker forplantningsevnen vår. Men nye forskningsresultater tyder på at vi ikke trenger å være egnstelige for at partikkelstrålingen gir oss barn med ekstra lemmer.

Sædceller sendt ut i rommet

Japanske forskere har tatt ut sæd fra mus, frosset ned prøvene og sendt dem med en rakett til Den internasjonale romstasjonen, ISS. Der fløy sædprøvene rundt i nesten 400 kilometers høyde, der strålingen er over 100 ganger sterkere enn på Jorden - i ni måneder.

Etter romferden ble prøvene tatt med ned til Jorden, og forskerne brukte dem til å befrukte egg som de la opp i livmoren på hunnmus. En kontrollgruppe ble befruktet med sædceller som aldri hadde forlatt Jorden.

Alle musene fødte velskapte unger, som var normale i både antall og kjønnsfordeling. Også neste generasjon var friske og kunne få barn.

Marsferd kan skade DNA-et vårt

Forskerne så forandringer i sædcellenes DNA, som likevel ikke ser ut til å ha påvirket ungenes levetid eller fertilitet. Men lengre romferder til f.eks. Mars kan gi større DNA-skader.

Nå vil forskerne undersøke hvordan sæd fra mennesker og befruktede museegg reagerer på en romferd.