Tre astronauter griber en satellit i vægtløs tilstand, normalt vejer den 4 tons.

Feiltrinn er fatale for astronauter på jobben

14 lag av stoff skiller astronautens kropp fra temperaturskifter på 200 grader og intens stråling. Romvandringer er den mest krevende arbeidsoppgaven på romstasjonen, og selv et mikroskopisk hull i hansken krever øyeblikkelig evakuering.

14 lag av stoff skiller astronautens kropp fra temperaturskifter på 200 grader og intens stråling. Romvandringer er den mest krevende arbeidsoppgaven på romstasjonen, og selv et mikroskopisk hull i hansken krever øyeblikkelig evakuering.

NASA

Bli med på romvandring – fra påkledningen i en garderobe uten tyngdekraft til festing av redningswire og det fysiske arbeidet med for eksempel å løfte en satellitt på 4215 kilo på plass med håndkraft: