NASA
Tre astronauter griber en satellit i vægtløs tilstand, normalt vejer den 4 tons.

Feiltrinn er fatale for astronauter på jobben

14 lag av stoff skiller astronautens kropp fra temperaturskifter på 200 grader og intens stråling. Romvandringer er den mest krevende arbeidsoppgaven på romstasjonen, og selv et mikroskopisk hull i hansken krever øyeblikkelig evakuering.

Bli med på romvandring – fra påkledningen i en garderobe uten tyngdekraft til festing av redningswire og det fysiske arbeidet med for eksempel å løfte en satellitt på 4215 kilo på plass med håndkraft:

Påkledningen

Før astronautene beveger seg utenfor romstasjonen, må de ha hjelp til å få på seg romdrakten. Drakten er individuelt tilpasset og tar høyde for at ryggraden forlenges med flere centimeter i romstasjonen på grunn av opplevd vektløshet.

NASA

Slusen

Én time før romvandringen svever astronauten inn i den trange luftslusen. Trykket senket fra 0,7 til 0,35 bar, og astronauten sjekker om drakten er tett.

Deretter slipper en ventil ut resten av luften i rommet, og det oppstår et vakuum.

NASA

Utgangen

Den ytterste luken forblir åpen under hele romvandring, slik at astronautene raskt kan evakueres. Det ble blant annet nødvendig i 2013, da astronauten Luca Parmitano fikk vann i hjelmen på grunn av problemer med drakten.

NASA

Kroppspanseret

Romdrakten består av i alt 14 lag materialer. Innerst mot kroppen er et væskeabsorberende lag av stoff omgitt av flere lag med små, innsydde rør, der kaldt vann pumpes rundt for å holde kroppstemperaturen nede under det anstrengende arbeidet.

NASA

Livlinen

Så snart astronautene er ute av luftslusen, fester de seg til stasjonen med en wire fra en spole på romdrakten. Hvis kabelen kobles av ved et uhell, har astronautene en ryggsekk med små gassdyser som kan skyve dem tilbake til romstasjonen.

NASA

Pistolen

Den såkalte «pistol grip tool» brukes når for eksempel nye paneler skal monteres utenpå romstasjonen. Verktøyet har et digitalt display der astronauter kan overvåke og stille inn skruekraften veldig presist. Den er det primære verktøyet i bruk på ISS.

NASA

Hanskene

Hanskene er den mest utsatte delen av romdrakten. Derfor sjekkes hanskene løpende under en romvandring. Et mindre hull, som på bildet, fikk i 2007 kontrollsenteret til å beordre astronaut Rick Mastracchio til å avbryte en romvandring.

NASA

Problemknuserne

Under en romvandring i 2017 gikk et isolerende dekke tapt. Det skulle installeres på en av romstasjonens moduler. I kontrollsenteret tenkte ingeniørene ut en løsning ved å se på hvilket utstyr astronautene på romstasjonen hadde til rådighet.

NASA

Samarbeidet

Da en villfaren kommunikasjonssatellitt skulle bringes på rett kjøl, fikk tre astronauter i oppgave å gripe den 4215 kilo tunge satellitten med håndkraft. Satellitter er i fritt fall rundt jorda og veier derfor ingenting.

NASA